Rubriky
Zprávy

Vedoucí úřadu – tajemník Magistrátu města Děčín

Primátor statutárního města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úřadu (tajemníka Magistrátu města Děčín). Nástup do pracovního poměru je od 1.8. 2021, případně dle dohody. Přihlášku s požadovanými doklady je třeba doručit do 30. 4. 2021. Podrobnosti k výběrovému řízení najdete zde. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Referent/referentka sociálních věcí pro zajišťování agendy kurátora/kurátorky pro děti a mládež

Tajemník magistrátu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice referenta/referentky sociálních věcí pro zajišťování agendy kurátora/kurátorky pro děti a mládež. Přihlášku je třeba doručit do 28. 4. 2021. Podrobnosti najdete zde. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ŠJ Sládkova

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 21 06 39 03 ze dne 23.03.2021 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního […]

Rubriky
Zprávy

Referent/referentka hospodaření s majetkem do odboru místního hospodářství

Tajemník magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice, referenta/referentky hospodaření s majetkem do odboru místního hospodářství. Práce spočívá v zajištění správy a kontroly majetku města a majetku ve výpůjčkách příspěvkovým organizacím města, včetně zajišťování oprav, údržby a drobných stavebních investic majetku a výkonu technického dozoru. Přihlášku do výběrového řízení je třeba podat […]

Rubriky
Zprávy

Magistrát města Děčín vyhlašuje 3 výběrová řízení

Referent/referentka vodního hospodářství Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice – referenta/referentky vodního hospodářství. Termín podání přihlášky do výběrového řízení je 4.2. 2021. Více informací najdete zde. Referent/referentka státní správy a samosprávy odboru školství a kultury Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice – referenta/referentky státní správy a […]