Rubriky
Zprávy

ČHMÚ vyhlásil smogovou situaci

decin_alesoPro území Ústeckého kraje byla Českým hydrometeorologickým ústavem dne 18.6.2013 v 15:50 hod vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu.

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3 (18. 6. 2013 v 15 hodin na stanici Most 184,7 mikrogramů/m3, 18.6.2013 ve 14 hodin na stanici Teplice 192,7 mikrogramů/m3). Platnost do odvolání. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž ve středu 19. 6. 2013.

Informace pro veřejnost:
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Zdroj: Magistrát města Děčín