Rubriky
Zprávy

Zámecký park pod vodou

zamecky park povodenJedním z mnoha míst, které se musí vypořádat s následky povodně je také zámecký park na Mariánské louce.

Mariánská louka patří mezi lokality, které jsou při vysokém stavu Labe tradičně zaplaveny. Nebýt toho vypadal by dnes Děčín zcela jinak. Ale nemusíme ani chodit příliš daleko do historie – následky katastrofální povodně z roku 2002, která zničila koupaliště a autokemp, jsou ještě dosud v živé paměti. Celá oblast byla zasažena i menší povodní z roku 2006. Není proto žádným překvapením, že ani letošní velká voda tuto lokalitu neušetřila a celý prostor parku byl kompletně zaplaven. Na některých místech dosahovala voda i více než dva metry. Díky pohledu z Pastýřské stěny se obrázek zatopeného parku stal jedním ze symbolů záplav v Děčíně, který několikrát proběhl sdělovacími prostředky. S napětím se čekalo, jaké následky po sobě vodní živel zanechá.

První překvapení přinesl již postupný ústup rozvodněné řeky. Ukázalo se, že díky přírodním podmínkám se na Mariánské louce vytvořila klidná laguna, do které se před rychlým proudem uchýlilo velké množství ryb. Po opadnutí vody zůstala v ploše parku tři ohraničená jezera v oblastech, kde je terén níže, a proto voda již neměla kam odtéct. Každé z nich bylo doslova plné ryb, které zde zůstaly uvězněné. Vzhledem k rychlému oteplování zbytků vody a nedostatku kyslíku v ní hrozil jejich hromadný úhyn. Díky pomoci skupiny dobrovolníků a dále Hasičského záchranného sboru ČR, Rybářského svazu ČR a děčínské městské policie byla naštěstí velká většina, konkrétně několik desítek či možná stovek ryb, zachráněna.

Samotný park podle prvního předběžného ohledání přečkal několikadenní pobyt pod vodou bez vážnějších následků. Zdá se, že příroda si přeci jen dovede poradit lépe než lidské stavby. „Zatím evidujeme jen relativně nevelké škody na nedávné výsadbě. Tento předpoklad ovšem musí potvrdit přivolaní odborníci, kteří především posoudí statiku stromů,“ říká ředitelka zámku Iveta Krupičková. „Zatím nemůžeme stoprocentně zaručit, že u některých z nich nedošlo vlivem podmáčení k narušení kořenového systému a nehrozí jejich pád. Dokud nebudeme mít tuto jistotu, zůstane zámecký park uzavřený.“ Současně také proběhne úklid Mariánské louky od nánosů bahna a různých naplavenin, odčerpání zbylé vody a samozřejmě také dezinfekce laviček, stolů a dalšího inventáře. Zpřístupnění parku veřejnosti se plánuje v nejbližší možné době. „Očekáváme, že k tomu dojde zhruba za 7 až 10 dní po opadnutí vody. Prosíme obyvatele města, aby respektovali zákaz vstupu do parku, který je vydán především z ohledu na jejich bezpečí,“ dodává Iveta Krupičková.

Zdroj: www.zamekdecin.cz