Rubriky
Zprávy

Výdejna potravinové pomoci se v Děčíně osvědčila

Výdejna potravinové pomoci, kterou před dvěma lety spustilo město Děčín, se osvědčila a stala se významným nástrojem pomoci lidem v tíživé životní situaci. V roce 2023 využilo této podpory 783 osob.

„Tato pomoc je velmi důležitá, pomáháme klientům v jejich mnohdy značně tíživé situaci. Zájem o podporu neustále roste, což nás vede k dalším diskuzím o rozšíření služeb, abychom tak mohli zajistit základními potřebami více lidí v nouzi. Jsem dnes moc ráda, že jsme se cca před dvěma lety pro zřízení výdejny potravin rozhodli,“ říká Anna Lehká, náměstkyně primátora pro sociální problematiku (Volba pro Děčín).

Provoz výdejny potravinové pomoci ze strany města Děčín byl zahájen v roce 2022. Tato humanitární podpora vznikla v reakci na nárůst cen nákladů spojených s domácnostmi, kdy se občané potýkají se svou tíživou sociální situací a nemají prostředky, kterými by mohli uhradit i třeba základní potraviny. Klienti nestátních neziskových organizací a odboru sociálních věcí a zdravotnictví děčínského magistrátu, což jsou často opuštění senioři, rodiče samoživitelé, rodiny v krizi, lidé bez domova či lidé s psychickým a tělesným postižením, svou životní situaci řeší aktivně společně se sociálními pracovníky a tuto podporu mohou využít jako jeden z nástrojů ke zlepšení této situace.

„Tento druh podpory občané v našem městě využívají a data za minulý rok nám ukazují, že klientů přibývá. Příkladem může být, že za 3. a 4. čtvrtletí bylo vydáno cca 5.600 kg potravinové pomoci. V roce 2023 proběhlo 20 výdejů potravinové pomoci a bylo podpořeno 783 osob,“ doplnila Anna Lehká.

Potraviny do výdejny jsou zajišťovány z regionální potravinové banky Ústeckého kraje, kterou koordinuje Česká federace potravinových bank. Cílem potravinové banky je bojovat proti plýtvání potravinami, dělit se o získané potraviny s těmi, kteří mají hlad a obnovovat solidaritu mezi lidmi.

Zdroj: Magistrát města Děčín