Rubriky
Zprávy

Ohrožuje Betonářská lobby opět Děčín?

privadecPovede tunelem v Pastýřské stěně přivaděč přímo na nábřeží? Varianta „Pastýřská“ jediná prošla schválením Ministerstva životního prostředí ČR.

Oznámení o Zahájení zjišťovacího řízení přeložky silnice bylo na stránkách Magistrátu města Děčín zveřejněno 5. 4. 2013. Na úřední desce na Krajském úřadě v Ústí n/L je záměr vyvěšen od 28. 3. 2013.

Připomínky lze adresovat rovnou na Magistrát Města Děčína. Protest na KÚ je možné vznést jen do 15. 4. 2013 pak už na něj nemusí být brán zřetel.

Podstatou celého procesu řízení pro posouzení vlivu na životní prostředí je v podstatě zároveň řízení o Změně územního plánu Děčín.

Dokumentace k záměru Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice):
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK834

Vzor nesouhlasného vyjádření, které lze do 15. 4. 2013 podat na Krajský úřad v Ústí nad Labem naleznete níže v příloze tohoto článku.

-a- www.decin.cz

Attachments

  1. Přivaděč - nesouhlané vyjádření (16 KiB)
    undefined

8 reakcí na „Ohrožuje Betonářská lobby opět Děčín?“

Uklidněme se a uvažujme:
2.Dálniční převaděč do Děčína nikdy nebude, Podívejte se na mapu a najděte jediný důvod proč by měl být. Zájem o přivaděč může mít jen Děčín.
Nejlepší varianta byla „Hitlerova dálnice“, kdy z Drážďan měla vést dálnice přes Rosenthal, pokračovat po dnešní silnici ze Sněžníku a Děčín měl být od Jalůvčí přemostěn až na Kamenickou směr Liberec. Možná, že toto patří mezi fantasmagorie, ale je to ve stejné úrovni jako tunel pod Pastýřákem.

Nebudu psát ani pro ani proti. Jen bych chtěl upozornit, že například město Liberec má řešenu průběžnou i kamionovou dopravu právě také estakadou a tunelem, které spojují příjezd od Prahy a výjezd na Chrastavu a Frýdlant. Kromě toho je tato magistrála hojně používána a odlehčuje i vnitroměstské dopravě. Bez dané komunikace by bylo město zcela zahlceno. Nevidíte obdobu v Děčíně? kdyby ten tunel se uměl technicky vypořádat s v něm probíhající železnicí a geologickými podmínkami pak by to špatná varianta určitě nebyla a vlastní dopravě ve městě by pomohla. Jeďte se podívat do Liberce Tam to funguje a ani to nikomu nevadí. A zkuste to posuzovat bez předsudků.

V čem je fígl přivaděče do Děčína?

Dopravní výbor zastupitelstva města – volební období 2010 – 2014

Předseda
Jaroslav Foldyna – propagátor a protlačovatel varianty Pastýřská, nápad přinesl do města na dopravní výbor ZM – úská vazba na Aleše Řebíčka fy. Viamont a jeho další spřízněné společnosti, které pohádkově zbohatly v době, kdy byl ministr dopravy právě na dopravních stavbách. Před tím to byla varianta po Kozí dráze a Chrochvická také zpracovaná Valbekem, spol. s r. o., a také propagoval tunel skrz Popovický vrch.

Členové
Ing. Vladislav Raška – zosnovatel, strůjce taktiky utajení varianty Pastýřská, jak vyplývá z jednání pracovní skupiny 18. června 2010, č.j. 413/2010-910-UPR/1
Dále použito u variant Kozina, Chrochvická. Smysl v rámci města – zmáknout veřejnost a ostatní ZM a RM. – zosnovatel taktiky nákladných variant a proprání peněz přes Valbek, spol. s r. o. Toto vyplývá z jednání pracovní skupiny 18. června 2010 a kdyby to vyšlo zajištění zakázky pro firmy uvedené u Foldyny.
Nesmyslné a nákladné varianty, které nejsou schváleny přináší fy Valbek s. r. o. neustálý příjem peněz.

Vydatně v tomto pomáhal Judr. Milan Franc na úrovni kraje u předchozích variant, volby situaci změnily.

Ing. Milan Koloušek – firma Valbek, spol. s r. o. Liberec – zpracovatel navržených nesmyslných variant a ten, kdo inkasoval – varianta Pastýřská, Chrochvická varianta, varianta po Kozině – zpracovaná EIA a projekty k záměru. Platí Ředitelství silnic a dálnic a MD. Nemalé peníze za všechny studie, posudky, plány a stále dokola…

Ivan Vepřek – ten co byl u zrodu varianty Pastýřská a byl také u jejího utajení jak vyplývá z jednání pracovní skupiny 18. června 2010, č.j. 413/2010-910-UPR/1

Ing. Vlastimil Pažourek
MUDr. Ivan Stríbrský
Ing. Bohumil Bárta
Ing. Jiří Aster
Miloš Röhrich
Ing. Rostislav Donát

Ostatní členové DV v červnu 2011odhlasovaly v tichosti na svém zasedání variantu Pastýřská. Jiná navržena nebyla. Tím podporovali komentované pány a jejich plány.

Dále tento kšeftík byl podporován Okresní hospodářskou komorou Děčín – není náhoda, že se shodné jméno objevuje zde a na stránkách OHK Děčín

Patrná je apolitičnost zájmu, z prospěchu se spojí pravice i levice napříč politickým spektrem.

Usnesením č. ZM 11 12 02 02 ze dne 15.12.2011 byl Dopravní výbor Zastupitelstva města Děčín zrušen ke dni 31.12.2011 – což je dobře a ku chvále současné radnice!

Krásné jaro všem.
Říká se, že nejmocnější zbraní je slovo. Říká se, že média jsou velmoc. Dobře to ví i pan Foldyna a pan Raška, kteří si dovolí prezentovat své přání v rádiu. Hádejte, co by si tito pánové v Děčíně přáli ze všeho nejvíc… Není to těžké, je to tunel a tunel s velkým T podle nich. Dá se totiž na něm krásně tunelovat a tunelovat. A to bez ohledu co bude s Děčínem a obyvateli v něm. Kam odkráčela soudnost a empatie vůči něčemu, co tady je tisíce let a bude i po nás? A někdo má tak nabubřelé EGO, že si myslí o svém prospěchu, že je to nejhlavnější. Je to prospěch na úkor druhých. Je to prospěch jedinců, na úkor většiny. Není možné, aby chytří a moudří lidé obhajovali takový všeškodící paskvil. Jejich tunel. Není to možné, pokud se nato díváte z logiky celé věci. Jenže ona v tom není logika. A o to právě jde. Být nelogický a v řešeních co nejdražší. A tyto „požadavky“ tunel splňuje. Na drahém tunelu se dá vytunelovat. Logikou je totiž pouze jejich prospěch. Dost záleží na tom, zda se většina nechá.
Nechali by jste si jako jedinci dobrovolně vrtat díru do zdravé kosti? Asi ne. Stejné je to i s kolektivem, kterému chtějí vrtat do kosti, pardon do skály – jejich tunel. Tunel, kterým Vás budou vysávat…

Je mi líto, ale tento komentář obsahuje hodně emocí, ale málo faktů. Hodně spekulací a domněnek. Zkuste uvažovat racionálně a předložit argumenty pro a proti. Nemyslím si, že by to byl za každou cenu paskvíl, ale varianta, o které by se mělo diskutovat. Diskutovat věcně, bez osočování a bez emocí. V Liberci tunel i estakáda funguje perfektně a řeší i vnitroměstský transport například.

V zásadě vidím hlavní problém v zatížení teplického údolí a to tahle varianta neřeší, a tunel pod pastýřandou bude stát to samé jako celá cesta do Libouchce.
Další věc je, že přivaděčem chcanechca zatraktivníme průjezd Děčínem pro transseverskou dopravu – tzn. nárůst kamionové dopravy, proto by měl být přivaděč spíše chytře vyřešeným obchvatem.

Chcete vědět kdo z politiků za tím vězí? Kdo přišel s průtahem skrz město bez ohledu na obyvatele? Kolik verzí přivaděče vidíte? Je to o lidech bez lidí. Sviňárna největšího zrna!

Dopravní výbor zastupitelstva města
Zápis č. 2/2011 z jednání Dopravního výboru ZM ze dne 06.06.2011
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1) Úvod, kontrola usnesení
2) Informace o stavu přípravy přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice a tzv. Folknářské spojky,
varianty II.
3) Projednání návrhu na usnesení pro zastupitelstvo ve znění:
4) Různé, závěr
bod 1)
Zahájení jednání provedl předseda DV ZM pan Foldyna a výše uvedený program jednání byl
schválen všemi přítomnými členy výboru
Hlasování:
Pro: 8,
Proti: 0
Zdržel se: 0
bod 2)
Informace o stavu přípravy přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice a tzv. Folknářské spojky,
varianty II. – podal ing. Koloušek
bod 3)
Zastupitelstvo ukládá vedení města zahájit práce na změně územního plánu pro přeložku
silnice I/13 a tzv. Velkou variantu Folknářské spojky, variantu II. – bylo projednáno
s návrhem na usnesení.
Návrh na usnesení pro zastupitelstvo ve znění: Výbor pro dopravu doporučuje ZM, aby
uložilo vedení města, zahájit práce na změně územního plánu tak, aby do něj byla zařazena
přeložka silnice I/13 ve verzi „Tunel pod Pastýřskou stěnou“ a Velkou variantu Folknářské
spojky varianta II.
Hlasování:
Pro: 8,
Proti: 0
Zdržel se: 0
bod 4)
Pan Foldyna požádal a získal podporu členů výboru, aby byl doporučen následující postup:
Výbor pro dopravu doporučuje ZM uložit vedení města, aby byly učiněny kroky vedoucí ke
změně dopravního značení na křižovatce v obci Petrovice tak, aby byla vyznačena trasa
s možností odbočení a průjezdu pro vozidla o nosnosti do 3,5 tuny přes město Děčín.
Byl vyjádřen souhlas.
Pan Vepřek podal informace o stavu výstavby dálnice D8 přes České středohoří.
V Děčíně 06.06.2011
Zapsal: Jindřich Drbohlav
odbor rozvoje MM DC
……………………………
Jaroslav Foldyna v.r.
předseda DV ZM

Komentáře nejsou povoleny.