Rubriky
Zprávy

Splatnost poplatků ze psů se blíží

Nejpozději do konce srpna musí občané zaplatit poplatek ze psů. Městu dluží více jak dvě stě poplatníků. Pokud majitelé psů nezaplatí, přikročí město k vymáhání nedoplatků daňovou exekucí.

Nejpozději do 31. srpna musí majitelé psů zaplatit druhou splátku místního poplatku ze psů za rok 2011. Složenky prostřednictvím České pošty rozeslalo oddělení správy daní a poplatků. Na základě novely zákona o místních poplatcích byl dlužníkům poplatek vyměřen tzv. hromadným předpisným seznamem. Tento dokument je od 8. srpna po dobu 30 dnů uložen na odboru ekonomickém Magistrátu města Děčín a občané do něho mohou nahlédnout ve dnech pondělí a středa od 8 – 17 hodin, zbývající pracovní dny od 8 – 14.30 hodin. Každému poplatníkovi budou zpřístupněny pouze jeho vlastní údaje. Po nabytí právní moci tohoto dokumentu bude přikročeno k vymáhání nedoplatků různými formami daňové exekuce, jak umožňuje daňový řád. Nedoplatek poplatku ze psů k 31. 12. 2010 činil 210 tis. Kč, v termínech stanovených obecně závaznou vyhláškou nezaplatilo 285 poplatníků.

Připravila: Markéta Lakomá, tisková mluvčí, kancelář primátora