Protest proti slučování Gymnázia Děčín a EOA vyjádří studenti průvodem

Co se děje? Radní Ústeckého kraje v rámci optimalizace škol rozhodli, že Gymnázium Děčín a Evropská obchodní akademie by k 1. 9. 2012 měly být sloučeny v jeden celek. 29. 6. 2011 by krajské zastupitelstvo tento návrh mělo schválit. My, studenti, chceme dát najevo, že s návrhem nesouhlasíme. Sloučení všeobecné a odborné školy považujeme za […]

Informace o výjimkách z obecného postupu – oprava nájezdu na Tyršuv most

Informace o výjimkách z obecného postupu – Směrnice č. 5-2 k pořizování služeb, materiálu a majetku města Rada města na svém zasedání dne 24.05.2011 projednala informaci o opravě nájezdů na Tyršův most a Červený Vrch a usnesením č. RM 11 10 37 34 bere na vědomí postup při odstranění havarijního stavu asfaltových povrchů dle výjimky […]

Výběrové řízení na pracovní místo referenta odboru rozvoje

Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í na pracovní místo referenta odboru rozvoje Agenda podpory regionálního rozvoje a investičních činností je zařazena do 10. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády […]

Informace o výjimkách z obecného postupu – Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku

Rada města na svém zasedání dne 10. 5. 2011 projednala návrh na pořízení zahradní techniky a usnesením č. RM 11 09 50 12 schválila postup při nákupu zahradní techniky – zahradní traktor XHX 24 HD od Mountfield a.s. za cenu ve výši 113 600,- Kč, dle výjimky ze směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu […]