Rubriky
Zprávy

Průzkum odhalil nízkou úroveň spotřebitelského povědomí

Méně než 50 % dotázaných spotřebitelů ze zemí EU (v ČR 37 %) se považuje za sebejisté, informované a chráněné spotřebitele. Vyplývá to ze studie Eurobarometru, jež byla dnes zveřejněna u příležitosti Evropského spotřebitelského summitu 2011. Pro dobře informované spotřebitele je snadné určit nejlepší nabídku, znají svá práva a usilují o nápravu, když něco není […]

Rubriky
Zprávy

Ombudsman: České zákony zásadně omezují lidi

České zákony nebo vyhlášky ovlivňující každodenní život lidí v Česku vykazují zásadní vady v osmi oblastech. Ve čtvrtek to řekl ombudsman Pavel Varvařovský s tím, že ve své výroční zprávě apeluje jeho kancelář na vládu a poslance, aby nevyhovující normy neodkladně upravili. Za nejpalčivější problém označil Varvařovský nevyhovující zákon o sirotčích důchodech, který znemožňuje pobírat […]

Rubriky
Zprávy

Nebezpečným zapalovačům

PROSAFE a orgány dozoru nad trhem ve 13-ti členských státech EU spolu s celními orgány posilují své aktivity proti nebezpečným zapalovačům a činí i další kroky, aby zajistily dodržování rozhodnutí komise EU o zapalovačích. Toto rozhodnutí stanoví, že na trh mají být uváděny pouze zapalovače, které jsou bezpečné pro děti a zakazuje uvádět na trh […]