Rubriky
Zprávy

Nebezpečným zapalovačům

PROSAFE a orgány dozoru nad trhem ve 13-ti členských státech EU spolu s celními orgány posilují své aktivity proti nebezpečným zapalovačům a činí i další kroky, aby zajistily dodržování rozhodnutí komise EU o zapalovačích. Toto rozhodnutí stanoví, že na trh mají být uváděny pouze zapalovače, které jsou bezpečné pro děti a zakazuje uvádět na trh “žertovné” Novelty zapalovače.

Již několik let je kladen v rámci evropské agendy vysoký důraz na bezpečnost zapalovačů. Při plánování kontrolních činností má PROSAFE aktivní úlohu od roku 2006. Od roku 2007 organizace PROSAFE spolu s 13 členskými státy a s finanční podporou Evropské komise zahájila faktické dozorové akce, při kterých kontroluje, zda jsou zapalovače odolné proti použití dětmi a zda nejsou na trhu dostupné zapalovače novelty.
Toto úsilí v minulosti téměř odstranilo problémy se zapalovači neobvyklého typu (novelty) v mnoha evropských zemích. Díky značnému úsilí byl také snížen počet dalších nebezpečných zapalovačů na evropském trhu. Dozorové aktivity zahrnovaly více než 4500 kontrol u dovozců, velkoobchodníků a prodejců a více než 5500 kontrol konkrétních modelů zapalovačů. Vůči modelům zapalovačů, které byly nebezpečné nebo pokud hospodářské subjekty nebyly schopny předložit požadovanou technickou dokumentaci, bylo přijato téměř 1300 právních opatření. Při dovozu do Evropy celní orgány zkontrolovaly téměř 8500 zásilek a to od malých balíčků až po kontejnery.

Nyní členské státy, které se účastní společné dozorové akce, zahajují druhou fázi projektu, která znamená, že v průběhu příštích dvou měsíců bude kontrolní aktivita posílená. To bude zahrnovat:
Kontroly jednotlivých modelů zapalovačů orgány dozoru nad trhem.
Hraniční celní kontroly při dovozu zapalovačů do Evropy.
Laboratorní zkoušky potenciálně nebezpečných zapalovačů.
Právní kroky proti zapalovačům, které nejsou ve shodě s požadavky legislativy a proti nebezpečným zapalovačům
Činnosti budou provádět nejen celní orgány spolu s orgány dozoru nad trhem v členských státech, které se účastní společné akce, ale i řada dalších dozorových orgánů z ostatních členských států, které tímto chtějí přispět k této konkrétní dozorové akci.

Profil společné dozorové akce
Tuto tiskovou zprávu vydávají účastníci společné dozorové akce zabývající se kontrolou zapalovačů odolných proti použití dětmi a zapalovačů neobvyklého typu, kteří obdrželi finanční prostředky z Evropské unie, v rámci „Akčního programu Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007-2013) „.

Společná dozorová akce je koordinována organizací PROSAFE “Evropským fórem pro prosazení bezpečných výrobků”, tj. neziskovou organizací, která sdružuje orgány dozoru nad trhem v Evropě i po celém světě. Pokud se chcete o organizaci dozvědět více, navštivte webové stránky www.prosafe.org.

Informace o zapalovačích, které představují vážné nebezpečí pro spotřebitele, můžete nalézt na internetových stránkách Evropské komise:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

Prohlášení
Výhradní odpovědnost za výše uvedenou zprávu mají její autoři. Evropská komise nezodpovídá za žádné následky způsobené použitím výše uvedených informací.
Přílohy:
• 11-03-17-01-lighters-press-release-march-2011-v3.doc (339.5 Kb)

Zdroj: ČOI – http://www.coi.cz/cs – Aktuality

Tuto informaci Vám přináší Spotřebitelské informační centrum SOS Děčín. Občané Děčína a okolí mohou využít poradenskou činnost SOS zdarma a získat různé materiály a informace, týkající se SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Poradna Spotřebitelského informačního centra v Děčíně sídlí v ul. Karla Čapka 211/1, Děčín I. (budova ČSPL, a.s.) a hodiny pro veřejnost jsou vždy ve středu od 14:00 do 17:00 hod., telefon, fax: 412 532 192, mobil: 603 803 655 .