Rubriky
Zprávy

Průzkum odhalil nízkou úroveň spotřebitelského povědomí

Méně než 50 % dotázaných spotřebitelů ze zemí EU (v ČR 37 %) se považuje za sebejisté, informované a chráněné spotřebitele. Vyplývá to ze studie Eurobarometru, jež byla dnes zveřejněna u příležitosti Evropského spotřebitelského summitu 2011.

Pro dobře informované spotřebitele je snadné určit nejlepší nabídku, znají svá práva a usilují o nápravu, když něco není v pořádku.

Pro nejisté spotřebitele je obtížné se orientovat v nabídkách, neznají svá práva, častěji se setkávají s problémy a nejsou ochotni jednat, když něco není v pořádku.

Odhaduje se, že újmy, které nahlásí spotřebitelé, odpovídají přibližně 0,4 % HDP EU, přičemž více než pětina spotřebitelů v EU během posledních 12 měsíců oznámila nějaký problém.

Přestože si většina spotřebitelů stěžuje prodejcům, většina těch, kterým se nedostane uspokojivé odezvy, již nepodnikne žádný další krok.

Značný počet spotřebitelů má potíže s běžnými propočty, s pochopením důležitých informací a s rozpoznáním nezákonných prodejních praktik nebo se znalostí svých práv.

Většina respondentů nevěděla, že má právo na vrácení, opravu nebo výměnu vadného výrobku.
„Znepokojující výsledky naznačují, že velký počet spotřebitelů je potenciálně náchylný k různým podvodům, nekalým praktikám nebo prodeji pod nátlakem a neví, že si svůj výběr může rozmyslet a vyhnout se zbytečné koupi,“ uvedl komisař EU odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli.

„Jestliže spotřebitelé nejsou schopni se snadno rozhodnout a vyhnout se újmě, pak jsou poškozeni nejen oni, ale také inovativní, poctivé podniky, které jsou motorem růstu. Tyto výsledky budeme muset zohlednit, pokud chceme pomoci spotřebitelům na stále složitějším trhu, který je zaplavuje přemírou informací.“

Průzkum:

Průzkum se uskutečnil v roce 2010 ve 29 zemích (EU27, Island a Norsko) a zúčastnilo se ho 56 471 spotřebitelů, kteří odpovídali na 70 otázek týkajících se 3 hlavních rozměrů spotřebitelské vybavenosti: spotřebitelských dovedností, povědomí spotřebitelů o svých právech a asertivity spotřebitelů.

Cílem průzkumu bylo získat poznatky o schopnostech, povědomí a asertivitě spotřebitelů, které by umožnily vytvářet a uplatňovat lepší politiky na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, s ohledem na skutečné chování spotřebitelů.

Celý článek: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_455_cs.htm

Další informace o postojích spotřebitelů naleznete v dokumentu IP/11/280 o 5. hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích:

Zdroj: Evropská komise: EU v České republice

Tuto informaci Vám přináší Spotřebitelské informační centrum SOS Děčín. Občané Děčína a okolí mohou využít poradenskou činnost SOS zdarma a získat různé materiály a informace, týkající se SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s . Poradna Spotřebitelského informačního centra v Děčíně sídlí v ul. Karla Čapka 211/1, Děčín I. (budova ČSPL, a.s.) a hodiny pro veřejnost jsou vždy ve středu od 14:00 do 17:00 hod., telefon, fax: 412 532 192, mobil: 603 803 655 .