Rubriky
Zprávy

V Děčíně vzniká Komunitně poradenské centrum

Vytvářet další možnosti spolupráce mezi různými organizacemi i jednotlivci v Děčíně má za cíl nové Komunitně poradenské centrum při Základní škole Dr. Miroslava Tyrše, které vzniká s podporou projektu Komunitní škola. Jedná se o to, že každá škola má velký potenciál komunikovat s dětmi, jejich rodiči, poskytovateli služeb, sponzory, a tak dále. Pokud se tento potenciál začne využívat nejen pro školu samotnou, ale i pro ostatní členy komunity ve městě, kde škola působí, pak by to mohlo mít blahodárný vliv na další rozvoj obce, což se dlouhodobě ověřilo v západní Evropě a zejména v USA. U nás jde však o úplnou novinku.

První aktivitou Komunitně poradenského centra je uspořádání bezplatných vzdělávacích workshopů, které jsou přístupné veřejnosti a zejména pracovníkům různých organizací. Nejprve to bude 28. dubna vzdělávací dílna „Public relations – péče o vztahy s veřejností“ a tuto bude následovat 11. května „Fundraising – zajišťování prostředků pro chod organizací“. Na obě akce je však potřeba se přihlásit předem. Více informací o těchto workshopech se můžete dozvědět na www.zstyrs.cz.

Martin Zíka
drumsala@seznam.cz
732 555 206