Rubriky
Zprávy

Ombudsman: České zákony zásadně omezují lidi

České zákony nebo vyhlášky ovlivňující každodenní život lidí v Česku vykazují zásadní vady v osmi oblastech. Ve čtvrtek to řekl ombudsman Pavel Varvařovský s tím, že ve své výroční zprávě apeluje jeho kancelář na vládu a poslance, aby nevyhovující normy neodkladně upravili.

Za nejpalčivější problém označil Varvařovský nevyhovující zákon o sirotčích důchodech, který znemožňuje pobírat důchod osiřelým dětem, jejichž zemřelý rodič nepřispíval dostatečně dlouho na své důchodové pojištění.

Ombudsman rovněž doporučil novelizovat zákon o zaměstnanosti, který popírá smysl a účel vyplácení odstupného. „Zásadním nedostatkem normy je fakt, že zákon nerozlišuje mezi nárokem na odstupné a jeho faktickým vyplacením,“ zdůraznil Varvařovský. Podle něj je naivní se domnívat, že krachující zaměstnavatel, který dluží zaměstnancům výplaty, jim po skončení pracovního poměru vyplatí jakékoliv odstupné.

V Česku chybí i nový zákon o památkové péči. Současná legislativa například umožňuje nepřijatelně omezovat vlastnická práva lidem, kteří vlastní kulturní památky, aniž jim stát újmu jakkoliv kompenzuje. Nevyhovujícím způsobem podle ombudsmana české zákony ošetřují rovněž agendu veřejných cest – s ní se potkávají při správě silnic zejména obecní úřady na vesnicích.

Negativní dopady do sociální oblasti přináší podle Varvařovského i nevyřešený problém takzvaných komerčních spisoven – ty komplikují zejména majetková a pracovně právní vypořádání při likvidaci podniků.
„Změnu zákona potřebuje i postavení autorizovaných inspektorů, tak, aby proti jejich certifikátům povolujícím nebo zakazujícím stavby, byl přípustný opravný prostředek,“ řekl Varvařovský.

Poslední dva okruhy nevyhovujících zákonů, vyžadujících neodkladnou novelu, se pak týkají používání omezovacích prostředků v psychiatrických léčebnách a odškodění lidí za majetek zanechaný před válkou na Podkarpatské Rusi.

Zdroj: MEDIAFAX, www.listyjm.cz a SOS – www.spotrebitele.info

Tuto informaci Vám přináší Spotřebitelské informační centrum SOS Děčín. Občané Děčína a okolí mohou využít poradenskou činnost SOS zdarma a získat různé materiály a informace, týkající se SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Poradna Spotřebitelského informačního centra v Děčíně sídlí v ul. Karla Čapka 211/1, Děčín I. (budova ČSPL, a.s.) a hodiny pro veřejnost jsou vždy ve středu od 14:00 do 17:00 hod., telefon, fax: 412 532 192, mobil: 603 803 655 .