Rubriky
Zprávy

Obyvatelé Bynova se mohou vyjádřit k návrhu územní studie revitalizace sídliště

Setkání s obyvateli bynovského sídliště, vedením města a architektonickým studiem re:architekti proběhlo v tělocvičně základní školy. Architekti představili návrh územní studie, kterou zpracovali na základě pečlivého zmapování oblasti, dotazníkového šetření a dopravních průzkumů. Studii si je nyní možné prohlédnout na webových stránkách města nebo v obou informačních centrech. Připomínky a náměty lze zasílat na adresu tereza.svobodova@mmdecin.cz. […]

Rubriky
Zprávy

Studii k revitalizaci Bynova představí architekti veřejnosti

Bynovské sídliště je třetím sídlištěm, které chce město zrevitalizovat. Poprvé však pro přípravu revitalizace využilo územní studii, která se zabývá zmapováním momentální situace a návrhem řešení vycházející z pečlivého průzkumu mezi obyvateli Bynova. Ateliér re:architekti vytvořil návrh územní studie venkovních prostor mezi domy ve vytýčeném území Bynova. Tu představili vedení města a vysvětlili historickou návaznost […]

Rubriky
Zprávy

Radnice plánuje opravit bynovské sídliště

Jak bude sídliště v budoucnu vypadat, o tom by měla napovědět územní studie. Město chce nechat zpracovat studii veřejných prostranství v Bynově. Pracovat na ní budou architekti se studia re:architekti, kteří připravovali revitalizaci Podmokel. První věc, která v rámci příprav stude proběhne, je setkání s architekty přímo v terénu. To se uskuteční v neděli 12. […]

Rubriky
Zprávy

Přecházet Teplickou ulici bude nyní bezpečnější

Obyvatelé Bynova se dočkají bezpečnějšího přecházení frekventované Teplické ulice v místě u marketu Tesco. Stávající přechod pro chodce je příliš dlouhý a pro přecházení dětí a starších lidí zcela nevhodný. Nový přechod bude bezbariérový a doplněný světelnou stožárovou signalizací. „Pro úpravy přechodu jsme se rozhodli proto, že jsme chtěli zvýšit bezpečnost při přecházení této frekventované […]

Rubriky
Zprávy

Město chce rekonstruovat sídliště v Bynově

Obyvatelé sídliště v Bynově se sešli se zástupci města, aby společně diskutovali o plánovaném projektu revitalizace sídliště Bynov. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně vyhlašuje dotační titul Podpora regenerace panelových sídlišť, město Děčín chce tuto dotaci získat a využít ji na revitalizaci sídliště v Bynově. „Maximální dotace, kterou můžeme získat, je 4 mil. Kč, spoluúčast města […]