Rubriky
Zprávy

Obyvatelé Bynova se mohou vyjádřit k návrhu územní studie revitalizace sídliště

Setkání s obyvateli bynovského sídliště, vedením města a architektonickým studiem re:architekti proběhlo v tělocvičně základní školy. Architekti představili návrh územní studie, kterou zpracovali na základě pečlivého zmapování oblasti, dotazníkového šetření a dopravních průzkumů. Studii si je nyní možné prohlédnout na webových stránkách města nebo v obou informačních centrech. Připomínky a náměty lze zasílat na adresu tereza.svobodova@mmdecin.cz.

Odevzdat je můžete také v Turistických informačních centrech a to do konce dubna. Finální podoba územní studie Bynova tak bude hotová po zapracování všech námětů a po projednání se všemi dotčenými orgány. Revitalizace sídliště by měla probíhat po etapách. K tomu poslouží územní studie, která bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín