Rubriky
Zprávy

Děčín chystá rozsáhlou revitalizaci bynovského sídliště

Bynovské sídliště bude třetím sídlištěm (po Starém Městě a Březinách), kde město Děčín provede rozsáhlou revitalizaci. Poprvé město využilo územní studii, zabývající se pečlivým zmapováním stávajícího území a návrhem řešení, do něhož byli zapojeni i obyvatelé Bynova.

Územní studie venkovních prostor Bynova vychází z několika podkladů. Jedním z nich je i průzkum, který v této části města probíhal. Analýza ukázala, co chtějí nejvíce obyvatelé Bynova změnit, co vidí jako největší problém a co se jim nejvíce líbí.

„Pro kvalitní zpracování studie bylo nutné znát mimo jiné názory místních obyvatel na dopravu. Jednou z otázek bylo, jak často, kam a jakým způsobem se lidé pohybují za prací. Tuto informaci využijeme na případné úpravy zastávek městské hromadné dopravy. Komplexní propočty ukázaly například kapacitu autobusů potřebnou k přepravě. Místní lidé vidí také velký problém v parkování. Architekti v konceptu návrhu zatím našli způsob, jak zvýšit počet parkovacích míst přibližně o dvě stě,“ popisuje náměstek primátora pro rozvoj Vladislav Raška.

Celá revitalizace bynovského sídliště je natolik rozsáhlá, že byla rozvržena do několika etap.
„V současné době jsme na začátku projektování 1. etapy. Ta vyřeší nejpalčivější problém, a to zajíždění autobusové dopravy do sídliště. Řešit se bude točna autobusu v lokalitě Na Vyhlídce včetně kompletní revitalizace ulice Na Vyhlídce po křižovatku s ul. Rudolfova,“ dodává Vladislav Raška.

Dále bude řešen navazující prostor mezi dvěma panelovými domy jako ukázka postupné revitalizace sídliště. V neposlední řadě se projekt zaměří na plochu před „zámečkem“ včetně celkové změny místní křižovatky.

„Po vypracování projektové dokumentace a získání povolení stavby začneme s první etapou. To by mohlo být v roce 2021,“ uzavírá Vladislav Raška.

Územní studii Bynova je možné shlédnout elektronicky na webových stránkách města Děčín v sekci „projekty města“, nebo v tištěné podobě v kanceláři manažerky projektu Terezy Svobodové. Kromě toho město Děčín chystá také veřejné představení první etapy.

Zdroj: Magistrát města Děčín