Rubriky
Zprávy

Město nabízí k pronájmu byt s terasou

Město nabízí k pronájmu byt v Tržní ulici o ploše 112,39 m2 formou výběrového řízení. Termín pro podání nabídek je stanoven do 21.10.2019 do 12:00 hod.

Zájemci se mohou přihlásit do výběrového řízení s výchozí cenou nájemného stanovenou pro výběrové řízení ve výši 5 988 korun za měsíc. K výsledné ceně budou účtovány zálohy na služby spojené s užíváním bytu v obvyklé výši cca 5 000 korun, nájemné za zařizovací předměty a jistota ve výši dvou vysoutěžených měsíčních nájmů. Celková plochy bytu činí 112,39 m2. Konkrétní podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na stránkách města dne 9.10.2019. Prohlídky bytu jsou stanoveny dne 14.10. 2019 v 15:00 hodin, a dne 15.10.2019 v 10:00 hodin. Termín pro podání nabídek je stanoven do 21.10.2019 do 12:00 hod.

Více na: www.mmdecin.cz