Rubriky
Zprávy

Dotazníkové šetření pro obyvatele sídliště Děčín IX – Bynov

V minulém čísle Zpravodaje statutární město Děčín informovalo obyvatele sídliště Děčín – Bynov o chystaném dotazníkovém šetření, které má za cíl získat zpětnou vazbu k plánované revitalizaci veřejného prostranství panelového sídliště Děčín – Bynov. Samotná revitalizace sídliště v Bynově bude moci začít v případě úspěšného podání a schválení žádosti o dotaci v rámci plánované výzvy […]

Rubriky
Zprávy

Staré vrby nahradí nové

Staré a nemocné vrby v ulici Na Pěšině budou pokáceny a nahrazeny novými. Vysazeny budou vrby stříbrné, které jsou odolnější a vhodné pro hnízdění ptactva. Dne 15.10.2013 obdrželo statutární město Děčín rozhodnutí o pokácení vrb na p.p.č. 761/127 k.ú. Bynov. Stromy rostou jako vícekmeny na veřejném prostranství, v dopadové vzdálenosti místní komunikace a parkoviště. Jejich […]