Rubriky
Zprávy

Přecházet Teplickou ulici bude nyní bezpečnější

Obyvatelé Bynova se dočkají bezpečnějšího přecházení frekventované Teplické ulice v místě u marketu Tesco. Stávající přechod pro chodce je příliš dlouhý a pro přecházení dětí a starších lidí zcela nevhodný. Nový přechod bude bezbariérový a doplněný světelnou stožárovou signalizací. „Pro úpravy přechodu jsme se rozhodli proto, že jsme chtěli zvýšit bezpečnost při přecházení této frekventované […]

Rubriky
Zprávy

Město chce rekonstruovat sídliště v Bynově

Obyvatelé sídliště v Bynově se sešli se zástupci města, aby společně diskutovali o plánovaném projektu revitalizace sídliště Bynov. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně vyhlašuje dotační titul Podpora regenerace panelových sídlišť, město Děčín chce tuto dotaci získat a využít ji na revitalizaci sídliště v Bynově. „Maximální dotace, kterou můžeme získat, je 4 mil. Kč, spoluúčast města […]

Rubriky
Zprávy

Dotazníkové šetření pro obyvatele sídliště Děčín IX – Bynov

V minulém čísle Zpravodaje statutární město Děčín informovalo obyvatele sídliště Děčín – Bynov o chystaném dotazníkovém šetření, které má za cíl získat zpětnou vazbu k plánované revitalizaci veřejného prostranství panelového sídliště Děčín – Bynov. Samotná revitalizace sídliště v Bynově bude moci začít v případě úspěšného podání a schválení žádosti o dotaci v rámci plánované výzvy […]

Rubriky
Zprávy

Staré vrby nahradí nové

Staré a nemocné vrby v ulici Na Pěšině budou pokáceny a nahrazeny novými. Vysazeny budou vrby stříbrné, které jsou odolnější a vhodné pro hnízdění ptactva. Dne 15.10.2013 obdrželo statutární město Děčín rozhodnutí o pokácení vrb na p.p.č. 761/127 k.ú. Bynov. Stromy rostou jako vícekmeny na veřejném prostranství, v dopadové vzdálenosti místní komunikace a parkoviště. Jejich […]