Rubriky
Zprávy

Radnice plánuje opravit bynovské sídliště

Jak bude sídliště v budoucnu vypadat, o tom by měla napovědět územní studie.

Město chce nechat zpracovat studii veřejných prostranství v Bynově. Pracovat na ní budou architekti se studia re:architekti, kteří připravovali revitalizaci Podmokel. První věc, která v rámci příprav stude proběhne, je setkání s architekty přímo v terénu. To se uskuteční v neděli 12. listopadu ve 13 hodin. Sraz je na rohu ulic Kyjevská a Na Vyhlídce.

Přestože se Děčín pustí již do třetí obnovy sídliště, je to poprvé, kdy uspořádal otevřenou soutěž, jejímž jediným kritériem nebyla cena. Odborná porota hodnotila nabídky také dle referenčních projektů a složení týmu.
„My jsme samozřejmě jako jednu z referencí podali projekt na revitalizaci Podmokel,“ připomíná architekt Jiří Žid zakázku, kterou re:architekti před lety v Děčíně získali na základě architektonické soutěže. Na Podmoklech by měla začít stavební firma pracovat na jaře a re:architekti budou mít na stavbě autorský dozor.

Re:architekty nyní čeká někokolikaměsíční práce. První seznámení s bynovským sídlištěm mají již za sebou. První koncept územní studie by měli mít hotový během čtvrt roku. „Jde především o vyřešení prostorů mezi domy. Naším úkolem je pochopit, jak veřejný prostor v této části města funguje, jak by mohl místním sloužit lépe. Pochopit, jak jej užívají např. různé věkové skupiny, jaká chybí pěší propojení atd.,“ popisuje další z členů týmu architektů Jan Vlach co je jejich posláním při práci na územní studii.

Stejně jako jiná sídliště, tak i to v Bynově trápí velký nedostatek parkovacích míst. I to bude jedna z oblastí, na kterou se chtějí re:architekti zaměřit. Podle jejich slov je potřeba přehodnotit a přepracovat uspořádání veřejných prostranství. Ta totiž dnes fungují jinak, než jak byla před téměř 40 lety navržena. Typickým případem je například areál bývalé Dukly, který byl postaven jako centrum sídliště s obchody. Dnes je ale v žalostném stavu.

„Je zajímavé, jak jsou okolo domů opečovávané předzahrádky. Je tak vidět pozitivní vztah lidí k místu, kde žijí. Úžasné je i to, že se dá vyjít prakticky z kteréhokoliv domu a po chvilce být ve skvělých lesích okolo Bynova,“ přidává postřeh z bynovského sídliště Jan Vlach.
Do budoucí podoby sídliště budou moci promluvit i lidé žijící v Bynově. Architekti počítají s tím, že v rámci práce na územní studii uspořádají i setkání s veřejností. „Chceme v rámci sběru dat také vyrazit na procházku po sídlišti s místními. To máme v plánu v neděli 12. listopadu,“ dodává Jan Vlach. Radnice počítá také s tím, že využije dotazníky v městském zpravodaji nebo na webových stránkách. (av, deník)

Zdroj: Magistrát města Děčín