Rubriky
Zprávy

Staré vrby nahradí nové

vrbaStaré a nemocné vrby v ulici Na Pěšině budou pokáceny a nahrazeny novými. Vysazeny budou vrby stříbrné, které jsou odolnější a vhodné pro hnízdění ptactva.

Dne 15.10.2013 obdrželo statutární město Děčín rozhodnutí o pokácení vrb na p.p.č. 761/127 k.ú. Bynov. Stromy rostou jako vícekmeny na veřejném prostranství, v dopadové vzdálenosti místní komunikace a parkoviště. Jejich zdravotní stav je výrazně zhoršený a vitalita zřetelně narušená. Kmeny rostou vykloněny z osy růstu. Koruny jsou vysoko nasazené a prosychají. U kosterních větví jw vyvinuto několik tlakových větvení. Na kmenech, bázích kmenů i větvích jsou četné rány s rozsáhlým výskytem infekce. Kořeny a kořenové náběhy jsou poškozené. V lokalitě již došlo k pojistné události, kdy pádem jedné z větví byl poškozen osobní automobil. Vzhledem ke stáří stromů, jejich stavu a křehkému dřevu vrb hrozí další zlomy větví či vylomení celých kmenů. Z těchto důvodů budou stromy pokáceny a nahrazeny 4 ks vrb stříbrných.

Vrby stříbrné tvoří menší stromy nebo velké keře, výhony jsou nádherně zbarvené, jsou odolné solným posypům komunikací a umožňují hnízdění ptactva.

Zdroj: Magistrát města Děčín