Rubriky
Zprávy

Zastupitelé schválili vyhlášku zakazující používání pyrotechniky na vybraných veřejných prostranstvích ve městě

Město vydalo vyhlášku, která reguluje používání zábavní pyrotechniky. Zákaz se týká vybraných veřejných prostranství ve městě. Předpis bude účinný od 30. 12. 2023, tedy po 15 dnech od jeho vyvěšení.

„Vyhlášku jsme připravili na základě podnětů občanů města, kteří si stěžovali na používání zábavní pyrotechniky. Ta s sebou nese řadu problémů, jako je ohrožení životů, plašení či stresování zvířat nebo poškozování veřejného pořádku ve městě,“ říká primátor města Jiří Anděl.

Cílem vyhlášky je omezení používání pyrotechniky zejména v blízkosti nemocnice, pobytových zařízení pro seniory nebo hendikepované občany, dále v okolí zoologické zahrady nebo městského útulku pro zvířata.

„Platnost vyhlášky na celé území města bohužel nemá oporu v zákoně a příslušné judikatuře, proto jsme vybrali konkrétní území města, kde bude zakázáno používání pyrotechniky, “ doplnil Jiří Anděl.

Zákaz je celoroční s výjimkou noci z 31. prosince na 1. leden, tedy silvestrovské noci spojené s rodinnými oslavami příchodu nového roku. Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 6/2023, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky, schválilo Zastupitelstvo města Děčína 14. prosince 2023. Přílohou vyhlášky je výčet veřejných prostranství, kde je používání pyrotechniky zakázáno.

Vyhláška 

Veřejné prostranství, kde je zakázáno používání zábavní pyrotechniky dle čl 2 vyhlášky

Zdroj: Magistrát města Děčín