Rubriky
Zprávy

V části Podmokel proběhne výměna kabelů vysokého napětí, omezí to parkování

Od 23. října do 15. prosince 2023 musí řidiči i chodci v části Podmokel počítat s dopravním omezením. Dojde tu totiž k výměně kabelů vysokého napětí. Práce provede firma OMEXOM GA Energo s.r.o. Investorem je společnost ČEZ Distribuce a.s.

Kvůli výměně kabelů bude nutné provádět překopy jednotlivých ulic, a to tak, že daná ulice bude vždy z poloviny průjezdná. K překopům komunikací dojde v ulicích Jungmannova, Ruská, Tržní, Čsl. legií a Prokopa Holého. Celkem jsou práce rozděleny na devět etap.

Ještě před zahájením výkopových prací provede firma po celé trase zkušební sondy. Ty budou následně zasypány štěrkem. Po provedení překopů dojde k provizorní úpravě povrchů pomocí štěrku. Finální povrchy budou dokončeny v závislosti na klimatických podmínkách.

Během překopů nebude možné v místě prací parkovat. Sledujte proto dopravní značení.

Zdroj: Magistrát města Děčín