Rubriky
Zprávy

Přehled: Opravy komunikací v roce 2023 v Děčíně

Také v letošním roce proběhne v Děčíně několik rekonstrukcí na komunikacích. Mezi největší akce patří úprava kruhového objezdu na Vilsnické spojce či rekonstrukce povrchů na Labském nábřeží. U některých akcí zatím ještě nejsou známy podrobnosti, sledujte proto mapu uzavírek na webu města, kterou pravidelně aktualizujeme.

„Probíhají pravidelná koordinační jednání, kdy společně s investory a zhotoviteli řešíme, aby se významné akce vzájemně nepřekrývaly. Je třeba si uvědomit, že řada komunikací ve městě patří kraji či státu. Prosím občany o trpělivost, díky pracím se kvalita vozovek i průjezdnost města zlepší,“ vysvětluje primátor města Jiří Anděl s tím, že kromě plánovaných akcí je třeba řešit i akutní problémy – havárie.

Litoměřická ulice
Právě kvůli havárii kanalizační přípojce bude o víkendu 1. a 2. dubna uzavřena Litoměřická ulice na Starém Městě. Objízdná trasa povede Obloukovou ulici. Oprava havárie kanalizace zabere maximálně dva dny. Akci provádějí Severočeské vodovody a kanalizace.

Čsl. mládeže
Od 3. do 10. dubna bude probíhat bodový výsprava povrchů v ulici Čsl. mládeže u Mototechny, a to od křižovatky s Teplickou ulicí po kruhový objezd. Město Děčín jako vlastník komunikace zde uplatnilo reklamaci poté, co tu proběhla rekonstrukce kanalizace. Silnice bude během výsprav pro řidiče částečně průjezdná.

Labské nábřeží
Na Labském nábřeží a v ulici Předmostí – od kruhového objezdu u TESCA až k Přípeři – je třeba provést kompletní rekonstrukci povrchů. Provede ji Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. S realizací se počítá v červenci, trvat bude asi měsíc. Komunikace bude většinou částečně průjezdná, na několik dní je ale třeba počítat s úplnou uzavírkou ulice Předmostí.

Vilsnická spojka
Aby byl plynuleji průjezdný kruhový objezd u Pětimostí, dojde na jeho části k úpravě poloměru při výjezdu od LIDLU. Pro řidiče to znamená, že cca dvacet pět dní nebudou moci přes kruhový objezd projet směrem z Nového mostu do města. Objízdná trasa povede přes ulici Předmostí nebo přes Dělnickou ulici. Naopak řidiči, kteří pojedou směrem od Pětimostí, budou moci na Nový most přes kruhový objezd bez omezení projet. Práce proběhnou v dubnu/květnu. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic.

Tyršův most
Na Tyršově mostě budou od 3. dubna probíhat práce na výměně mostního závěru a částečné uzavírky po polovinách. Dopravní omezení se týká jen krátkého úseku, ve všední den tu budou dopravu řídit poučené osoby. Oprava potrvá několik týdnů. Investor je statutární město Děčín

Tovární ulice
Severočeská vodárenská společnost bude v termínu od 11. 4. do 30. 11. provádět rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Tovární ulici, která bude po dobu prací zcela neprůjezdná. Objízdná trasa povede ulicí Spojenců.

Další připravované akce ŘSD
Ředitelství silnici a dálnic připravuje na letošního rok také několik oprav. Jedná se rekonstrukci povrchů na Pivovarské ulici, o opravu opěrné zdi na Teplické ulici proti Stroj-Unionu včetně povrchů, a opravu mostu v Jílovém přes Hornojílovský potok.

Zdroj: Magistrát města Děčín