Rubriky
Sport Zprávy

Město plánuje rozsáhlé opravy majetku v příspěvkových organizacích

Základní a mateřské školy, zoo, knihovnu či Centrum sociálních služeb čeká v letošním roce řada oprav. Město na opravy majetku svých příspěvkových organizací vyčlenilo pro letošní rok 20 milionů korun. Plán oprav již schválila rada města.

„Z návrhu plánu oprav a údržby byly vybrány akce, jejichž provedení se jeví jako neodkladné,“ uvedl primátor města Jiří Anděl (ANO).

Plán oprav pro letošní rok čítá desítky položek. Nejvíce oprav proběhne v základních a mateřských školách. Připravují se modernizace sociálních zařízení, výměny oken či rekonstrukce sportovních a jiných zpevněných ploch v areálech školských zařízení. V řadě škol se tak děti dočkají například nových podlahových krytin (ZŠ Míru, ZŠ Kamenická…).

Provedení některých oprav je nutné pro splnění požadavků Krajské hygienické stanice a jiných dotčených orgánů státní správy.
Peníze na opravy míří také do knihovny, divadla, zámku či zoologické zahrady, kde se připravuje dokončení oprav kamenných cest v expozici Českého Švýcarska. Město investuje peníze také do oprav středisek DDM – na Teplické ulici to bude rekonstrukce toalet, v Březinách pak rekonstrukce osvětlení tanečního sálu.
Přes dvacet různých oprav je v plánu také v budovách Centra sociálních služeb. V některých je třeba vyřešit netěsnící okna, vymalovat či vyřešit vlhkost objektů.

Případné havarijní situace bude město řešit operativně.

Zdroj: Magistrát města Děčín