Rubriky
Dětem Kultura Politika Sport Turisti Zprávy

Děčín 2022 – přehled událostí v našem městě

Přinášíme vám přehled toho, co se v Děčíně událo v loňském roce. Zavzpomínejte s námi na rok 2022.

LEDEN
Prvním děčínským občánkem roku 2022 je holčička Sarah. Narodila se v děčínské porodnici 1. ledna v 11:08 hodin a vážila 2 950 g. Získala od města finanční dar.
Začal svoz vánočních stromků, který zajišťuje každý rok Středisko městských služeb.
V Želenicích se otevřelo pro veřejnost nové workoutové hřiště vybudované v rámci participativního rozpočtu.
Partnerské město Pirna uspořádalo pro svá partnerská města on-line setkání, kterého se zúčastnil také primátor Jiří Anděl. Spolupráce s Děčínem trvá již 45 let.
Zastupitelé schválili pravidelnou podporu fungování městského sportu. Finance od města podpořily provoz haly v Maroldově ulici, zimního stadionu a fotbalových hřišť v ulici Ústecká a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova.
Správa železnic dokončila opravu Kozí dráhy. Vlaky by na ní měly vyjet na jaře s tím, že spoje budou jezdit o víkendech, svátcích a prázdninách. Za práce SŽ zaplatila zatím zhruba 37 milionů korun.
Medvěd kamčatský Bruno z děčínské zoo oslavil své šesté narozeniny.
Město požádalo o dotaci na opravu Pohádkové kašny na Masarykově náměstí do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022.
Kroužek železničních modelářů se z DDM Březiny přestěhoval do prostor na východním vlakovém nádraží. Právě v jeho budově našly nově zázemí některé technické kroužky DDM.

ÚNOR
Další ročník Tvoříme Děčín byl zahájený. Až do května mohli občané podávat návrhy na zlepšení svého okolí. Na projekty jsou vyčleněny 2 miliony korun.
Po dvouleté přestávce udělilo město Cenu statuárního města Děčín. Oceněnými jsou Jan Bučina a Josef Herclík. Předání Ceny bylo možné spolu s oceňováním nejúspěšnějších děčínských sportovců sledovat z obřadní síně on-line. Vedení města se také rozhodlo udělit cenu za záchranu lidského života Davidu Duchoňovi, který pomohl při záchraně paraglidisty po pádu do Labe.
Město Děčín vypsalo veřejnou zakázku na opravu zřícené opěrné zdi pod zámeckou sýpkou v jihovýchodní části zámeckého areálu.
Město symbolicky podpořilo Ukrajinu vyvěšením její státní vlajky na budově magistrátu na Mírovém náměstí. ZM na svém zasedání 24.2. přijalo následující usnesení: „Zastupitelstvo města je rozhořčeno a zklamáno bezprecedentním porušením mezinárodního práva ze strany Ruské federace, která vstoupila se zbraněmi svými vojsky na území Ukrajiny, vyjadřuje tímto rozhodný nesouhlas s takovým postupem a považuje tuto událost za akt agrese.“
Zastupitelé schválili dotace na podporu sportu a kultury pro rok 2022.
Město Děčín vyhlásilo výběrové řízení na rekonstrukci Resslovy ulice. Rekonstrukcí projde její povrch, chodníky, vznikne tu nové obratiště pro auta, plánovaná je úprava parkovacích míst a také sítě veřejného osvětlení.
Město zadalo zpracování strategie rozvoje odpadového hospodářství.
Sobota 26. února patřila masopustu. Průvod vyrazil ze zoo a prošel městem. Součástí byla i soutěž o nejchutnější koblihu.

BŘEZEN
Od března se změnily jízdní řády na některých linkách MAD v Děčíně. Změny schválili zastupitelé města. Cílem novým jízdních řádů byla optimalizace linek a snižování nákladů.
Byly zahájeny práce na úpravě vstupu do lesoparku Bažantnice. Odstraňují se náletové stromy a pařezy a upravuje terén.
Dne 6. března se na Masarykově náměstí uskutečnil z iniciativy děčínských kapel a za podpory města charitativní koncert pro Ukrajinu. Vybralo se více než 170 tisíc korun. Zastupitelé města také rozhodli na pomoc Ukrajině věnovat 1 milion korun.
Začala druhá etapa rozsáhlé opravy Nového mostu – jeho severní části, která by měla trvat do konce května. Kvůli pracím bylo nutné stanovit objízdnou trasu.
Děčín se 10. března opět zapojil do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, jejíž cílem je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.
V březnu se uskutečnily netradiční prohlídky zámeckého sklepení.
V sobotu 26. března vyjely na Kozí dráhu po několika letech turistické vlaky. Zprovozněn byl úsek mezi Děčínem a Telnicí.
Město bylo úspěšné se žádostmi o dotaci v rámci programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na pořízení nádob na bioodpad včetně příslušenství a na projekt Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ.
Boletičtí dobrovolní hasiči dostali novou cisternovou automobilovou stříkačku značky SCANIA.
Děčínský babybox prošel po12 letech modernizací, kterou finančně podpořilo i město Děčín.
Během března zavedlo naše město speciální kartu pro Ukrajince prchající před ruskou agresí, kteří své dosavadní útočiště našli v Děčíně.
Zastupitelé města odsouhlasili výkup pozemku sportovního areálu na Starém Městě v ul. Ve Vilách. Dále schválili výkup domu na Labském nábřeží.
Představenstvo Dopravního podniku města Děčína, a.s., odvolalo z funkce jeho ředitele Ing. Bohumila Bártu, a to ke dni 31.3.2022. Současně představenstvo vyhlásilo výběrové řízení na pozici ředitel/ ředitelka společnosti.
Rada města rozhodla 29. 3. o vypovězení smlouvy s architektem města Ing. arch. Ondřejem Benešem.

DUBEN
Od dubna do června probíhalo ve městě tradičně blokové čištění ulic, tentokrát však se změnami. Tou nejzásadnější je, že chodníky ve městě čistí Středisko městských služeb. Dosud to kompletně (chodníky i komunikace) prováděla vysoutěžená firma.
Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravami silnice v Bynově v úseku od zámečku směrem na Jílové.
Prádelna v Bynově, kterou provozuje Centrum sociálních služeb Děčín, prošla modernizací.
Od 1. dubna 2022 po několika letech opět ožívá tržnice na Husově náměstí. Město Děčín se totiž rozhodlo navrátit sem stánkový prodej, který dosud probíhal na prostranství naproti hlavnímu vlakovému nádraží v Podmoklech.
V Děčíně proběhla v sobotu 2. dubna jarní úklidová akce Ukliďme Česko. Kromě Střediska městských služeb se letos do akce zapojily i Technické služby Děčín, a.s., které na několik míst ve městě přistavily kontejnery na odpad. Odvezeno bylo na 20 t odpadu.
Dne 5. dubna se na Střelnici konalo veřejné projednání hodnocení vlivu na životní prostředí EIA přeložky silnice I/13 Děčín–Knínice neboli přivaděče k D8.
Rozhodnutím vlády se snížily slevy ze 75 na 50 % ve veřejné dopravě pro některé cestující. Změna se dotkla také cestujících v MAD v Děčíně či cestujících zelených autobusů.
Zápisy do základních škol probíhaly od 1. do 14. dubna opět on-line, osobně mohly děti s rodiči do školy přijít 22. dubna. Zápisy do mateřských škol byly uspořádány v květnu.
Konalo se hromadné očkování psů proti vzteklině ve vybraných částech města. Další očkování proběhlo v září.
Při pravidelné hlavní kontrole před nadcházející sezonou se zjistilo, že neznámý zloděj rozkradl část vybavení ferraty na Pastýřskou stěnu, na které sezóna odstartovala 1. dubna.
Město zkultivovalo hnízdo pro nádoby na odpad na Teplické ulici vedle veřejných toalet. Reagovalo tak na řadu stížností od obyvatel města na nevzhledné umístění kontejnerů v centru města.
Dvě nová místa v Děčíně (v ulici Předmostí a v ulici Hankova) krášlí rozkvetlé květiny. Město je nechalo strojově vysázet na podzim 2021.
V Děčíně bylo v pátek 22. dubna přímo v centru města uvedeno do provozu nové veřejné přístaviště pro malé rekreační lodě. Ředitelství vodních cest vyšla stavba na 33 milionu korun.
Obrovským úspěchem skončil závod PREDATOR RACE v Děčíně. Na náročnou osmikilometrovou trať, na které bylo nutné překonávat těžké překážky, vyrazily stovky závodníků.

KVĚTEN
Od neděle 1. května začala opět jezdit autobusová linka č. 216 spojující děčínskou zoologickou zahradu a děčínský zámek.
Od 1. května platí na děčínském zámku nový ceník. K úpravě vstupného došlo kvůli nárůstu cen za energie a dalším nákladům.
Po dvou letech se mohl uskutečnit na Folknářích tradiční pietní akt k uctění památky padlých vojáků ve druhé světové válce.
Po dvouleté odmlce zaviněné pandemií koronaviru se Děčín dočkal tradičních květnových městských slavností. Jejich součástí byly oblíbené akce: ohňostroj, hudební festival Labefest či Adrenalin Challenge, Historický trh májový, Mladé Labe a další. Program městských slavností byl rozložený do čtyř víkendů.
Při příležitosti městských slavností město navštívili také zástupci partnerských měst.
Pravidelná nedělní hudební odpoledne Rogalo DC se opět vrátila na Smetanovo nábřeží. Konala se již po sedmé v řadě.
Město připravilo sérii kontrol problémových domů, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Majitelům vytipovaných nemovitostí byl rozeslán dopis s výzvou, aby dali své domy do pořádku, jinak jim hrozí vysoké postihy.
V Prostředním Žlebu probíhá několik měsíců zásadní rekonstrukce železničního mostu přes Labe. Došlo k přesunu obou nosných konstrukcí mostu přes Labe. Správa železnic současně provádí i rekonstrukci trati mezi Prostředním Žlebem a východním nádražím.
Se začátkem hlavní turistické sezony se opět otevřelo Bistro Nad Ferratou.
Unikátní kolesový parník se díky Labské plavební společnosti vrátil do České republiky a jeho domovským přístavem se stává Děčín.
Studenti a studentky Gymnázia Děčín uspořádali happening „Otočíme Komenského“, který odstartoval debatu o možné budoucí podobě Komenského náměstí v Děčíně, na akci dorazilo asi 200 lidí.
Celý květen probíhala ve městě jarní část deratizace města.
Základní škola Březiny získala mezinárodní certifikaci Stříbrné cesty programu Ekoškola, které předcházel dubnový audit provedený auditorem Ekoškoly.
Město na podněty obyvatel změnilo dopravní režim ve dvou lokalitách – ul. Lužická, ul. Přímá a ul. Pražská.
Skončila možnost podávat návrhy do Tvoříme Děčín 2022. Sešlo se celkem 32 projektů.
Nově probíhá údržba zeleně ve městě v pozměněném režimu. Do údržby se zapojilo více firem.
Po delší době se zasedání zastupitelstva vrací do prostor Společenského domu Střelnice. Po dobu oprav se jednalo v budově děčínského pracoviště ČVUT.
Byly zahájeny práce na nové moderní expozici pro kočkovité šelmy v zoo. Přestavbou prošla i druhá část mřížové klece u pavilonu opic.
Na Zámeckém rybníce už druhým rokem zahnízdila labutí rodinka. V souvislosti s tím se rozšířily stížnosti, že labutě poškozují auta na přilehlém parkovišti.

ČERVEN
Město podpořilo provoz osobní lodní dopravy na trase Děčín – Hřensko i pro letošním sezonu, a to částkou 400 tisíc korun. Plavby byly zahájeny 17. června.
Thunovská kaple oslavila výročí 150 let, proběhla v ní Noc kostelů.
Další výročí, tentokrát 40., oslavil Děčínský pěvecký sbor. Dne 10. června uspořádal v Knihovním sále zámku velký koncert.
Děčín si připomněl významnou událost: 100 let od založení československé plavby. Na oslavu tohoto výročí byl připraven třídenní program plný vzdělání, odpočinku a zábavy. V rámci oslav si Děčín užil také Mezinárodní hudební festival.
Děčín získal dvě prestižní ceny za kvalitu. Převzal nejen diplom pro absolutního vítěze NCK ČR, program START, ale také diplom za 1. místo v kategorii Digitální stát a mezinárodní certifikát vydaný EFQM „Qualified by EFQM”.
Na skateparku u zimního stadionu se poprvé konal závod českého skateboardového poháru, který uspořádala Česká asociace skateboardingu.
Cestující v Děčíně mohly nově využívat službu, kterou zavedl Dopravní podnik města Děčína. Jedná se o speciální mapu, kterou je možné zobrazit v různých variantách, a to v obecné a letecké. Lze tak sledovat aktuální pohyb všech autobusů po městě, včetně jejich případného zpoždění.
Ústecký kraj zahájil opravu silnice ze Starého Města do Boletic v úseku od železničního přejezdu na Starém Městě, dále přes Křešice až po křižovatku s ulicí Kamenná v Boleticích.
Přímo na Labském nábřeží nedaleko Hladového kamene vzniklo již druhé grilovací místo.
V aquaparku byla zprovozněna nová skluzavka ve venkovním areálu v bazénu atrakcí. Mohou se na ní svézt nejen děti, ale i dospělí.
Obecní kaple v Březinách se dočkala opravy šindelové střechy a dřevěné konstrukce věže. Barokní kaple pochází z 18. století a je kulturní památkou.
Začala oprava Pohádkové kašny na Masarykově náměstí. Práce zahrnují zpevnění základu kašny železobetonovým věncem, rozebrání, opětovné složení a čištění žulového schodiště.
Za sběr použitého elektrozařízení obdrželo město Děčín Ocenění za vytřídění 1,548 kg/obyvatele vysloužilého elektrozařízení zařízení v r. 2021.
Další dva projekty z Tvoříme Děčín 2020 jsou hotové. Jedná se o Lavičky podél Ploučnice a Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině.
Dne 15. června proběhlo na děčínském zámku slavnostní oceňování vybraných dětí ze základních škol. Od města dostaly pamětní listy, dary i květiny.
Dne 23. června zemřel bývalý primátor našeho města František Pelant. Bylo mu 71 let, primátorem Děčína byl v letech 2010 až 2014.
Při tvorbě strategii rozvoje odpadového hospodářství oslovilo město občany s dotazníkem na současný systém svozu odpadů ve městě a zavedení změn do budoucna.

ČERVENEC
Smetanovo nábřeží krášlí rozkvetlé lilie. Město tu nechalo vysázet téměř devatenáct tisíc kusů cibulí.
ŘSD dokončilo práce na opravě severní části Nového mostu a stavební stroje se přesunuly na jižní rampu.
Další projekt z participativního rozpočtu města Tvoříme Děčín je hotový. Jedná se o projekt z roku 2018 – Chceme se toulat v Březinách. Byla obnovena cesta z horních Březin směrem na Dobrnou.
Město Děčín se zařadilo po bok evropských velkoměst ve vyhledávání nejlepších autobusových spojení. Aplikace „navigace“ Google mapy vypočte několik nejvýhodnějších variant, jak se dostat z bodu A do bodu B. Zahrne přestupy mezi linkami, pěší chůzi a další možnosti, které vedou vždy k tomu nejkomplexnějšímu a nejlepšímu výsledku.
Město Děčín spustilo provoz výdejny potravinové pomoci, nachází se v budově školní jídelny ve Sládkově ulici.
Boletičtí hasiči mají nový dopravní automobil VW Crafter, který je speciálně upravený pro potřeby hasičů například komunikační jednotkou.
Zimní stadion v Děčíně má nový kondenzátor. Ten původní sloužil dvacet let a byl na hranici životnosti. Nový kondenzátor znamená omlazení celé technologie a také úsporu na elektrické energii v desítkách tisíc korun ročně.
Odbor životního prostředí vydal zákaz odběru povrchových vod na vybraných tocích, který platil až do 21.11.2022.
V národním parku České Švýcarsko vypukl 23. července ničivý požár. Postupně zasáhl více než 1600 ha plochy parku. K uhašení došlo až 12. srpna. Na zásahu se podílely také děčínské jednotky SDH.

SRPEN
Další projekt z Tvoříme Děčín 2020 je dokončený. Za Popovickým vrchem mezi obnovenou Šustrovou cestou a zrekonstruovaným Křížkem bynovského rytíře došlo k obnovení polní cesty, která nabízí nejen příjemnou procházku, ale i nádherné výhledy do kraje.
Na konci srpna prošlo město a magistrát úspěšně přezkumem certifikace systémů řízení managementu ISO 9001:2015, což je mezinárodní uznávaná norma pro Systémy řízení kvality.
Ve věku 83 let zemřel Karel Daněk, bývalý tajemník děčínského magistrátu. Tajemníkem byl od 1.4.1997 do 20.12.2002.

ZÁŘÍ
Bylo spuštěno hlasování o projektech podaných v rámci Tvoříme Děčín 2022. Občané si mohli vybrat z 21 návrhů, které byly shledány jako realizovatelné. Úspěšně hlasováním prošlo 5 projektů.
Opět po roce se druhý zářijový víkend vrátil do Křížové ulice Festival pouličního divadla.
Ve dnech 23. a 24.9. se konaly komunální volby. ANO volilo celkem 33,93 procent voličů. Na druhém místě skončila SPD, těsně třetí pak Volba pro Děčín. Do zastupitelstva města se z jedenácti kandidujících stran a hnutí dostal ještě Náš Děčín, ODS a Česká pirátská strana. Volební účast byla 36,31 procent.
Město poděkovalo svým jednotkám dobrovolných hasičů za účast při zásahu u požáru v národním parku České Švýcarsko. Převzali si mimořádnou finanční odměnu.
Město postupně vylepšovalo kruhové objezdy. Na řadu také přišel ten u mototechny, který byl osázen trvalkami.
190 let od narození jednoho ze zakladatelů Sokola Dr. Miroslava Tyrše a zároveň 160 let od založení Sokola – dvě významná výročí se oslavovala od pátku do neděle 16. až 18. září 2022 v Děčíně. Akce Tyršův Děčín se koná každoročně.
Další realizovanou akcí v rámci participativního rozpočtu je „Zachraňme děčínské lesy“. Občané mohli sami vysadit nové buky a jedle na jedné z ploch postižených kůrovcovou kalamitou. Proběhla i přednáška pro děti s tématem péče o les a o zvířata v něm.
Parkoviště, které vzniklo před lety na Starém Městě v Zelené ulici v rámci revitalizace, nechalo město odstranit. S vlastníkem vedlo jednání, k dohodě se však dojít nepodařilo, přičemž vlastník pozemku trvá na jeho uvedení do původního stavu.
Třetí veřejné grilovací místo vzniklo v Březinách nedaleko workoutového hřiště, nechybí zde ani stůl a lavičky.
Podmokelský októbrfest, který se konal 30.9. a 1.10. v prostorách tržnice, byl stejně jako jeho první ročník v roce 2021 velmi úspěšný a přilákal opět stovky milovníků piva a jídla.
Statutární město Děčín opět uspělo v soutěži Ministerstva vnitra Přívětivý úřad a v rámci Ústeckého kraje se umístilo na druhé příčce.
Město má v rámci nástroje ITI pro následující roky alokovanou částku na své projekty ve výši téměř 447 milionů korun. Využije je na městskou dopravu, modernizaci učeben ve školách nebo na obnovu památek.
Město Děčín získalo další dotace na vybavení jednotek dobrovolných hasičů. 150 tisíc korun dostaly jednotky v Horním Žlebu, na Starém Městě a v Boleticích, 100 tisíc korun pak jednotka v Křešicích.
Zemřel významný občan našeho města MUDr. Hugo Engelhart, lékař, bývalý politický vězeň, dlouholetý předseda pobočky Konfederace politických vězňů v Děčíně. V roce 2010 převzal Cenu statutárního města Děčín za celoživotní přínos v oblasti medicíny a občanskou statečnost.
Město uzavřelo dvouletou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu. Novinkou je možnost třídit od listopadu nápojový karton do žlutých kontejnerů, kam dosud patřily jen plasty. Ve vybraných lokalitách budou fungovat celoročně nádoby na kuchyňský bio odpad.
Svítící sloupky na Masarykově náměstí se dočkaly generální opravy. Byly totiž v havarijním stavu.
Zastupitelé města schválili dar obci Hřensko ve výši 1,3 milionů korun. Právě Hřensko bylo výrazně postiženo požárem v národním parku České Švýcarsko.
Ve čtvrtek skončila oprava Nového mostu a řidiči již mohli jezdit v obou směrech bez omezení.

ŘÍJEN
Týden nejen pro seniory, který se konal od 3. do 9. října, nabídl zajímavé akce zoo, knihovny, zámku, divadla a dalších organizací, nechyběla ani plavba lodí. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti.
V OC Pivovar se opět uskutečnila léty prověřená a očekávaná akce VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2022.
Město vyhlásilo dvoufázovou výtvarnou soutěž o návrh sochařské výzdoby secesní městské fontány na Masarykově náměstí – Pohádkové kašny Děčín.
Prezident ČR Miloš Zeman zavítal v rámci své návštěvy Ústeckého kraje také do Děčína. V pondělí 17. října 2022 se setkal na Smetanově nábřeží u rogala s občany.
Na Maxičkách začala oprava propustku na potoce Ostružník.
Obyvatelé z Resslovy ulice se konečně dočkají nového povrchu komunikace. Rekonstrukce vozovky za úplné uzavírky byla zahájena 9. října.
Realizaci dalšího projektu v rámci Tvoříme Děčín město spustilo v Bynově. Jedná se o výstavbu chodníku a veřejného osvětlení za autoservisem Renault.
Platební brána „Děčíňák“ začala nabízet novou službu. Prostřednictvím nové platební brány lze nejen zaplatit své dluhy vůči městu, ale také uhradit splátku za odpad na další pololetí. To vše za pár vteřin z pohodlí domova.
Byly znovuzahájeny práce na I. a II. etapě odkanalizování Horního Oldřichova. V rámci těchto etap zbývá dokončit práce v ul. Hanácká, na poli směrem ke stávajícímu propustku až do koryta potoku.
Vítěz komunálních voleb v Děčíně Hnutí ANO podepsalo koaliční smlouvu s SPD. Na ustavujícím zasedání 24. října zastupitelé zvolili primátorem města Jiřího Anděla (ANO). Proběhla také volba náměstků a členů rady města.
Kupole a lucerna kostela Povýšení svatého Kříže má nová vitrážová okna.
Do konce října probíhala podzimní deratizace města.
Křesťanská základní škola Nativity zorganizovala sbírku pro děčínskou výdejnu potravinové pomoci.
Město Děčín si v pátek 28. října připomnělo vznik samostatného Československa. Tradiční vzpomínkový akt proběhl jak u budovy magistrátu na Mírovém náměstí, tak i v budově B1.
Město rozdalo veřejnosti rostliny ze sundaných květinových míst.
Každý, kdo zavítá do Děčína mimo hlavní sezónu a zároveň v něm pobude více než dvě noci, mohl dostat tzv. Kartu hosta. Díky ní má až 20% slevu na vstup do pěti děčínských atraktivit.
Obec architektů ocenila rozsáhlou rekonstrukci glorietu v Růžové zahradě. V pondělí 31. října mu udělila cenu Malá modrá kostka v kategorii Rekonstrukce.

LISTOPAD
Na Labském nábřeží v blízkosti via ferraty vzniká nové místo pro přecházení z důvodu zajištění větší bezpečnosti chodců, kteří se v této lokalitě pohybují.
Od začátku listopadu začal platit Plán zimní údržby.
Obnova vozového parku městské policie pokračuje. Nová rada města hned na svém prvním jednání schválila nákup nového vozu Dacia Duster s pohonem 4×4.
Hned tři nové zastávky slouží cestujícím MAD v Děčíně. Město je nechalo nainstalovat na Labském nábřeží, v Želenicích U Tvrze a nová je také zastávka Kozinova.
Portál Vstupenka Děčín dostala zcela nový „kabát“.
Dopravní podnik města Děčína úspěšně prošel procesem integrace jízdních řádů do Mapy Google.
Město změnilo od listopadu způsob sběru a svozu nápojových kartonů – tetrapaků. Nově se nápojové kartony vhazují vymyté a rozložené nebo sešlápnuté do žlutých nádob na plast.
V areálu děčínské nemocnice pokračuje stavba nového pavilonu Emergency. Ten bude propojený se stávající budovou, kde sídlí chirurgie. Přibude také nové parkoviště přímo před novým pavilonem.
Více než 9,5 milionů korun může město Děčína získat jako dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu. Finanční prostředky poslouží na výměnu veřejného osvětlení za úspornější varianty.
V úterý 29. listopadu se v kostele Povýšení svatého Kříže konala mimořádná mše s varhanním doprovodem. Mši sloužil farář a děkan Římskokatolické církve Přerov p. Josef Rosenberg společně s knězem a děkanem Římskokatolické farnosti děkanství Děčín I p. Tomášem Kubou. Na vzácný varhanní nástroj zahrál varhaník pan Jan Záhora st.
Zastupitelé města si zvolili členy a předsedy finančního a kontrolního výboru. Předsedou finančního výboru se tak po volbě stal Daniel Valko (SPD), předsedou kontrolního výboru Ondřej Smíšek (Náš Děčín).
Hned dva nové herní prvky dělají radost dětským návštěvníkům děčínské zoo. Zoo je mohla pořídit díky finanční podpoře Nadace ČEZ.
Statutární město Děčín a Městská knihovna Děčín vyhlásily jubilejní XXV. ročník literární soutěže „Literární cena Vladimíra Vokolka 2022“.
Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice je dalším projektem, který se podařilo realizovat v rámci Tvoříme Děčín.
Začal advent. Rozsvícení vánočního stromu se sletem andělů se konalo na prostranství u městské knihovny.

PROSINEC
Prosinec byl až do Vánoc nabitý akcemi. Konaly se například Rockové Vánoce s Krampus čerty, Zpívání se svařákem v Křížové ulici a na Husově náměstí, trhy na zámku nebo u muzea, adventní koncerty. Řadu akcí uspořádaly i další organizace. Na několika místech byly nainstalovány fotopointy.
Studentky a studenti Střední zdravotnické školy v Děčíně uspořádali sbírku pro sklad potravinové pomoci v Děčíně. Vybrané potraviny převezli pracovníci Střediska městských služeb do výdejny.
Gloriet v Růžové zahradě děčínského zámku získal cenu Národního památkového ústavu PATRIMONIUM PRO FUTURO 2022 v kategorii Památky děkují.
Další akce v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Děčín z roku 2020 je dokončená. Jedná se o projekt Jabloňová ulice.
Po Děčíně opět jezdil vánoční autobus. V roce 2021 ho DPMD vyslal do ulic poprvé a díky kladným reakcí a ohlasům vyrazily do ulic dokonce dva vánoční autobusy.
Město Děčín má další ocenění. Získalo druhé místo v kategorii Projekty měst za inteligentní systém hlídání spotřeby a úniku vody pomocí chytrých vodoměrů – kAppka.
Tři nové samoobslužné cykloboxy mohou využívat cyklisté poblíž hlavního vlakového nádraží. Byly pořízeny z participativního rozpočtu.
Statutární město Děčín se v žebříčku nejlepších zadavatelů veřejných zakázek umístilo na druhém místě mezi velkými městy. Hodnocení zadavatelů veřejných zakázek Zindex připravuje tým ekonomů a programátorů ve spolku Datlab Institut.
Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2022.

Zdroj: Magistrát města Děčín