Rubriky
Zprávy

Vyhodnocení dopravní situace za rok 2022

ÚSTECKÝ KRAJ – Dopravní nehodovost za rok 2022 a priority dopravní policie v roce 2023 byly hlavními tématy tiskové konference.

Vývoj dopravní nehodovosti, priority dopravní policie a výhled do roku 2023 v oblasti dohledu nad bezpečností silničního provozu a preventivních aktivit byly hlavními tématy tiskové konference odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Zástupcům médií poskytl informace vedoucí odboru dopravní policie plukovník Jiří Ušák.

Plk. Ušák v úvodu seznámil se statistikami dopravní nehodovosti za rok 2022. Zdůraznil zejména pokles počtu dopravních nehod, při nichž ovšem došlo k nárůstu usmrcených osob. V roce 2022 v Ústeckém kraji policie šetřila celkem 10 584 dopravních nehod (ve srovnání s rokem 2021 pokles o 648 dopravních nehod), při kterých bylo usmrceno 44 osob (nárůst o 6 osob), těžce zraněno 125 osob (pokles o 21 osob) a 1 707 lehce (nárůst o 113 osob). Nejčastější příčinou dopravních nehod v loňském roce byla rychlá jízda, nedání přednosti v jízdě, způsob jízdy a nesprávné předjíždění.

V dalším bloku se plk. Ušák věnoval oblasti dohledu nad bezpečností silničního provozu. Policisté se zaměří zejména na rizikové chování řidičů, které je nejčastěji příčinou dopravních nehod – nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě, nesprávné předjíždění, způsob jízdy a alkohol. Prioritou i nadále zůstává udržení bezpečnosti silničního provozu v teritoriu. K naplnění této priority jsou přijaty následující dílčí kroky, které odpovídají stanoveným parametrům a to i z hlediska měřitelnosti a porovnatelnosti:

  1. viditelný dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
  2. preventivní působení na ohrožené účastníky silničního provozu (chodce, cyklisty a osádky motocyklů) a současně zaměření dohledu na protiprávnost jejich jednání a
  3. na všech pracovištích dopravní policie v kraji klást důraz na profesionální přístup k občanům.

Závěrem plk. Ušák představil nové dálniční oddělení na dálnici D7 v Řehlovicích.

13. ledna 2023
mjr. Mgr. Kamil Marek
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje