Rubriky
Politika Zprávy

Jaroslav Foldyna: Je třeba změnit řadu zákonů a také jednat s krajem

Náměstkem primátora města pro legislativu a spolupráci se zákonodárnými orgány státu se stal Jaroslav Foldyna (SPD). Jde zcela o novou funkci, která má Děčín více provázat s krajem a poslaneckou sněmovnou.

Co konkrétně budete mít ve své gesci?
To, že jsem náměstkem primátora pro legislativu, je možná pro někoho obtížně uchopitelné. Jde ale zkrátka o to využít skutečnosti, že kromě náměstka primátora Děčína, podotýkám, že neuvolněného, jsem současně i zastupitelem kraje a poslancem Parlamentu ČR. A protože ve městě je řada problémů, které se musí řešit na krajské úrovni, nebo dokonce na úrovni Poslanecké sněmovny, tak já, zjednodušeně řečeno, budu jezdit mezi městem, krajem a sněmovnou a snažit se problémy Děčína řešit tam, kde to bude nejefektivnější. Některé stávající zákony se v praxi na městě ukázaly jako nedokonalé a navrhovanými změnami se ve sněmovně či na ministerstvech nikdo pořádně nezabývá, neboť realitu nikdo nezná nebo znát nechce. Současné zákony nedovolují řadu věcí, které se týkají města, řešit přímo v rámci pravomocí města, týká se to zejména oblasti sociální politiky, ale lidé i tak žehrají na starosty a zastupitele, kteří jsou v tom ovšem často nevinně, protože nemají k dispozici nástroje, kterými by se s problémy mohli vypořádat. To se musí změnit. Pozitivní stránkou věci býti poslancem a zároveň zastupitelem na kraji je, že člověk může nejen formálně, ale i neformálně lobovat za své město, což přesně budu dělat. Nezapomínejme, že sice rozhodují instituce, ale v institucích sedí lidi. Alespoň většinou…

V minulosti jste již působil jako zastupitel města. Máte tedy srovnání mezi minulostí a současností…
Dřívější zastupitelstva, snad od samého počátku až do roku 2018, kterých jsem se účastnil jako zastupitel, většinou pracovala relativně efektivně. Jednotliví zastupitelé se snažili mluvit k věci, snažili se navrhovat řešení a ano – často spolu sesouhlasili. Vše ale vesměs probíhalo ve věcné rovině. V současném zastupitelstvu je to v porovnání s tím mnohem horší. Opozice destruuje jednání neustálými připomínkami či dotazy, které s tématem nemají často žádnou souvislost. Snaží se vymýšlet procesní obstrukce, zdržovat… zkrátka je vidět, že jim jde jen o to házet nám klacky pod nohy. My bohužel nemáme moc nástrojů, jak tomu zabránit. Je to únavné a časově náročné, ale s tím se nedá nic dělat. Doporučuji občanům poslechnout si z jednání zastupitelstva záznamy.

Od ledna zdražily aquapark a zoo, což schválila rada města. Jak těžké to bylo rozhodnutí?
Velmi těžké. Museli jsme volit ze dvou zel. Naše země se nachází v energetické a finanční krizi, jejíž důsledky dopadají nejen na všechny občany, ale také na všechny organizační jednotky státu – tedy i na obce. Je ovšem potřeba říci, že je to krize vyvolaná především činností stávající vlády, která svou politikou dovolila a stále dovoluje likvidovat energetický trh, zejména formou emisních povolenek, jež jsou obrovskou zátěží pro český průmysl. Povolenky jsou ale ve skutečnosti pouhým spekulativním finančním nástrojem, jehož využívají různé investiční fondy z USA a dalších zemí k vysávání peněz z ČR. Politika Green Dealu a emisní povolenky jsou zásadním důvodem energetické krize, jejíž dopady na občany a města jsou drastické. Konkrétně Děčín musí vynaložit více než 140 milionů korun na pokrytí zvýšených nákladů za energii, což je v našem rozpočtu obrovská částka. Jako komunální zastupitelé jsme proto postaveni před rozhodnutí, zda navýšit příjmy města, které pokryjí zmíněných 140 milionů zdražením vstupného do zoo, kam jde občan jednou, možná dvakrát za rok, anebo zásadním zdražením služeb v sociální oblasti, základním školství a v dalších službách, které město poskytuje občanům. A právě zde jsme byli, jak už jsem uvedl, nuceni hledat menší zlo. To, že jsme proti zdražování, se ale odrazí například v tom, že nechceme zvedat ceny pozemků a nájmů pro zahrádkáře ani pro zájemce o bytovou zástavbu.

Co podle Vás v současné době nejvíce Děčín trápí?
Děčín, ale i jiná města Ústeckého kraje jsou ve srovnání s celou Českou republikou přetížena sociálními problémy a pokryteckou sociální politikou, která neumožňuje tyto věci řešit. Obecně řečeno i dopad krize, ve které se nachází celá republika, má v našem regionu větší razanci než jinde. Tomuto se samozřejmě chci se svými kolegy věnovat a v rámci svých možností věci řešit. Cílem je zlepšení situace v oblasti turistického ruchu a s ním souvisejících poskytovaných služeb. Chceme být daleko otevřenější potřebám občanů a malých a středních firem, které v této oblasti podnikají.

Mezi Vaše témata patří i řešení otázky nepřizpůsobivých obyvatel. Je to pro Děčín vážný problém?
Je to vážný problém nejen pro Děčín, ale pro celý region Ústeckého kraje. V Poslanecké sněmovně jsme jako SPD předložili novelu zákona o dávkách v hmotné nouzi, která by řešení tohoto problému pomohla, avšak stále není vůle zákon projednat a schválit. Prostředky je v třeba investovat tak, aby se problém nezvětšoval, nýbrž zmenšoval, což se ovšem neděje. Kdo není slepý, anebo neschopný, či neochotný vnímat realitu, musí vidět, že problémy s nepřizpůsobivými občany se neřeší, ale naopak prohlubují.

Hodláte pokračovat v kontrolách problémových domů, případně zavést jiná opatření?
Hodláme v této věci dělat vše, co nám zákon povoluje. Určitě například budeme intenzivněji spolupracovat s policií, s hygieniky a s dalšími institucemi, které mají kompetence situaci ovlivňovat. Dalším zásadním problémem je obchod s chudobou, za nějž jsou z velké části odpovědní také vlastníci nemovitostí, kteří problémové lokality často sami vytvářejí. I s nimi budeme jednat.

Jez, dálniční přivaděč: to jsou stavby, na které Děčín čeká desítky let. Jaká je šance, že se je podaří dotáhnout do konce?
Právě provázanost mezi krajskou a parlamentní politikou mi dává větší prostor vyvíjet tlak na řešení zmíněných problémů na kraji, ale především v parlamentu, bez nějž se v této věci těžko obejdeme. Město se vždy musí pohybovat v mezích daných zákonem a nikdo jiný než parlament zákon změnit nemůže. A že je co měnit! Snažím se proto ve sněmovně o kroky, které by umožnily pro řešení těchto, pro naše město a region, klíčových otázek, najít podporu napříč všemi politickými stranami. Věřím ve spolupráci zdravého selského rozumu, a to bez ohledu na politickou příslušnost, i když je potřeba říci, že někteří kolegové zatím patří k lidem, kteří odmítají vidět realitu. Musím jim vysvětlit, že tím, že zavřeme oči, problémy nezmizí.

Co je pro Vás jako pro náměstka primátora tou hlavní prioritou do budoucna?
Chci co nejvíce dopomoci tomu, aby se věci zmíněné v tomto rozhovoru pozitivně pohnuly a lidé si na konci našeho volebního období řekli, že koalice ANO a SPD ve městě situaci zlepšila.

Zdroj: Magistrát města Děčín