Rubriky
Turisti Zprávy

Probíhají práce na zajištění bezpečnosti návštěvníků i místních obyvatel

Správa Národního parku České Švýcarsko pokračuje v postupném zpřístupňování turistických cílů v národním parku, které byly zasaženy nedávným požárem, a zároveň pracuje na zajištění větší bezpečnosti místních obyvatel.

Z bezprostředního okolí turistických cest jsou odstraňovány ohořelé stromy, které by mohly nekontrolovaně spadnout na zem a probíhá také vyhodnocování stability skal poškozených požárem. Rizikové skalní bloky jsou pak kontrolovaně shazovány, případně rozebírány na menší kusy. „Ve spolupráci s kolegy z České geologické služby aktuálně pracujeme na odstraňování uvolněných kamenů nad turistickou cestou vedoucí od rozcestí Tři prameny k Pravčické bráně“, říká Jakub Šafránek, vedoucí oddělení geologie správy národního parku a dodává: „Pokud vše půjde podle plánu, mohli bychom práce v této oblasti ukončit v řádu několika málo týdnů“. Do konce září by zde mělo být dokončeno také kácení rizikových stromů. „Věříme, že se nám v průběhu října podaří zpřístupnit Pravčickou bránu aspoň ve směru od Hřenska“, říká Richard Nagel, ředitel odboru veřejných vztahů správy národního parku, který však zároveň dodává: „Přesný termín otevření této cesty ale ještě nelze v tuto chvíli stanovit. Hodně bude záležet i na počasí, protože za deště musíme práce výrazně omezovat kvůli bezpečnosti našich zaměstnanců. Velký problém představují také neukáznění návštěvníci, kteří nerespektují zákaz vstupu do nebezpečných lokalit. Pokud se dostanou do míst, kde probíhá shoz kamenů vážících často i několik set kilogramů, vystavují se extrémnímu riziku ohrožení svého života a zároveň svým nezodpovědným chováním zdržují průběh prací. Ze zakázaného prostoru je totiž musíme vykázat a po dobu, než ho opustí, je nutné přerušit veškeré práce“.

Pracovníci skalní čety správy Np shazují nebezpečný kámen nad turistickou cestou vedoucí k Pravčické bráně

Pracovníci skalní čety Správy NP shazují nebezpečný kámen nad cestou vedoucí k Pravčické bráně. Foto:  Jan Malík, Česká geologická služba

Kromě prací na přístupové cestě k Pravčické bráně probíhá také zjišťování rozsahu škod v prostoru soutěsek Kamenice, kde s monitoringem významně pomáhají drony osazené kamerami. Zde je však situace s ohledem na nepřehledný a nepřístupný terén mnohem komplikovanější, takže s jejich otevřením nelze v dohledné době bohužel počítat. Obdobná situace je také na druhé přístupové cestě k Pravčické bráně ve směru od Mezní Louky, kde bude kromě výřezu rizikových stromů a odstranění nebezpečných skalních bloků potřeba opravit i velkou část cesty, která byla poškozena během zásahu hasičů. Správa národního parku aktuálně řeší také opravu tzv. vysokozátěžových bariér nad obcí Hřensko, které byly požárem rovněž poškozeny. „Škody byly zatím vyčísleny na zhruba 22 miliónů korun“, říká Jakub Šafránek a dodává: „Je to ale zatím jen odhad týkající se jedné části bariér. Celkový rozsah škod se může vyšplhat i nad 40 milionů korun“. Již tak vysoké náklady ještě vzrostou, neboť vedle vlastní opravy bariér, případně i kompletní výměny některých částí, bude také potřeba odstranit z nich napadané stromy a kameny a provést výřez rizikových stromů ve velmi členitém terénu nad bariérami.

„Je naší snahou otevřít postupně všechny dosud uzavřené turistické cesty a zároveň zajistit maximální bezpečnost místních obyvatel“, říká na závěr Richard Nagel a dodává: „Realizace bezpečnostních opatření si ale vyžádá spoustu peněz a také času, lidí a techniky. Již dnes bohužel narážíme na řadu limitů, jako je například nedostatek těžařských firem nebo třeba geologů. Žádáme proto všechny návštěvníky i místní obyvatele o trpělivost a pochopení“.

Richard Nagel
ředitel odboru veřejných vztahů Správy NP České Švýcarsko