Rubriky
Zprávy

Žádost o spolupráci při zajištění požářiště NP České Švýcarsko

V souvislosti s postupnou lokalizací požáru v NP České Švýcarsko dojde v nejbližších dnech k ukončení zásahu jednotek požární ochrany. Požářiště bude po ukončení zásahu předáno Správě Národního parku České Švýcarsko, které bude uložen dohled nad určenými částmi požářiště za účelem prevence opětovného rozhoření požáru v těchto místech.

S ohledem na skutečnost, že území požářiště je rozsáhlé, žádá Správa Národního parku České Švýcarsko zřizovatele jednotek požární ochrany o podání nabídek vedoucích k smluvnímu zajištění předmětného dohledu nad požářištěm. Konkrétně poptáváme jednotky požární ochrany o zmenšeném početním stavu (1+3) s cisternovou automobilovou stříkačkou o objemu min. 4 000 litrů vody.

Předpoklad trvání dohledu nad požářištěm je do 31. 8. 2022, 24 hodin denně.

Vaše nabídky s uvedením zřizovatele jednotkyčasovou možností nasazení jednotky (od kdy do kdy) a spojení na kontaktní osobu prosím zasílejte na mailovou adresu r.nagel@npcs.cz, či volejte na tel. č. +420 737 276 857.

V souvislosti s výše uvedeným sdělujeme, že otázka sjednání smluvního dohledu nad požářištěm, stejně tak i stanovení podmínek finančních náhrad za sjednanou činnost, je čistě v kompetenci zřizovatelů jednotek požární ochrany a Správy Národního parku České Švýcarsko. Jinými slovy, ze strany Hasičského záchranného sboru České republiky nebude nijak do tohoto volního jednání zasahováno a dohled nad požářištěm nebude považován za zásah jednotek požární ochrany.

Tímto děkujeme za spolupráci a za podání nabídek.

V Krásné Lípě, 7. 8. 2022

Zdroj: www.npcs.cz
Foto: Vojtěch Hájek