Rubriky
Kultura Sport Zprávy

Ústecký kraj vyhlásil dotační program v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež

Výzva je zaměřená na podporu činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času, zajišťujících pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity dětí a mládeže; podporu účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin; podporu propagace vhodného trávení volného času dětí a mládeže. Žádat je možné od 14. ledna do 7. února 2022.

Jedná se výhradně o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje. Dotační program je určen výhradně pro cílovou skupinu dětí a mládeže do 26 let a na přímou práci s ní. Minimální výše dotace je 30 000 Kč, maximální výše dotace 50 000 Kč. Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Žádat může:

  • obec v územním obvodu Kraje;
  • právnická nebo fyzická osoba, působící na území kraje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, jejíž hlavní činnost je zaměřena na práci s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

Podrobnosti k dotačnímu programu Volný čas 2022 včetně potřebných formulářů najdete zde.

Zdroj: Magistrát města Děčín