Rubriky
Zprávy

Ministerstvo dopravy k přivaděči: Buď Chrochvická varianta nebo nic

Na konci září se na ministerstvu dopravy (MD) konalo jednání o přípravě environmentálního hodnocení EIA plánované přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice neboli „přivaděče“ k dálnici D8. Jednání iniciovalo vedení města Děčína, zúčastnil se ho náměstek pro dopravu Jiří Aster a zastupitel Ondřej Smíšek, za Jílové pak starosta Miroslav Kalvas a také zástupce ŘSD.

Hodnocení EIA na „přivaděč“ bylo před třemi roky vráceno pro řadu nedostatků, zejména byl reklamován chybějící geologický a biologický průzkum. Upravené hodnocení EIA je v současnosti prováděno na tři varianty: Chrochvickou, Pastýřskou a Malšovickou. Hodnocení dosavadních výsledků úpravy dokumentace EIA provedl zástupce zpracovatele firmy EIAServis s.r.o., zástupce zpracovatele technické dokumentace stavby firmy Valbek s.r.o. popsal problematiku realizace jednotlivých variant.

Zástupci Děčína informovali o přijatých usneseních zastupitelstva města, kde jedno odmítá variantu Pastýřská a druhé vyjadřuje podporu variantě Chrochvická. Dále zástupci města uvedli, že varianta Chrochvická je uvedena v návrhu územního plánu Děčína a dalších obcí, je konformní se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, je na ni provedeno strategické hodnocení koncepcí vlivu na životní prostředí SEA a je stavbou ve veřejném zájmu. Oproti tomu je Malšovická varianta odmítána Zastupitelstvem obce Malšovice, v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje není uvedena a není ani v Územním plánu obce Malšovice a technicky je velmi obtížně realizovatelná.

Pro MD je stávající stav a způsob napojení města Děčína na dálnici D8 nepřijatelný, stejně tak jako úvahy o přesunu veškeré zátěže směrem k D8 od města Děčína na silnici I/62 podle Labe. Jako jediná reálně proveditelná se ve všech ohledech jeví Chrochvická varianta. Pro ni hovoří i objem odvedené dopravy z komunikace po Teplické ulici, kdy by varianta Malšovická odvedla jen 35 % dopravní zátěže, varianta Chrochvická naopak až 70 % dopravy.

Termín odevzdání hodnocení EIA je konec roku 2021. V této souvislosti je pozitivní, že je konečně snad možné po více než 20 letech eskapád a zvratů posunout tento projekt pro Děčín nezbytně nutné komunikace, která by pomohla odlehčit dopravou neúnosně zatížené částí města do dalších fází přípravy stavby.

Ing. Jiří Aster, náměstek, primátora pro dopravu
Zdroj: Magistrát města Děčín