Rubriky
Zprávy

Nový tajemník Martin Kříž: Chci na magistrátu přátelskou atmosféru

Od srpna je novým tajemníkem Magistrátu města Děčín Ing. Martin Kříž. Ve funkci tak vystřídal Ing. Jaromíra Zajíčka, MPA, který stál v čele magistrátu téměř dvacet let. Jak vnímá nástup do funkce nový tajemník?

Jaké byly Vaše první dny?

Byly a stále jsou velmi náročné. Je to především z toho důvodu, že se nevěnuji pouze funkci tajemníka, ale částečně řídím i odbor místního hospodářství do doby, než z výběrového řízení vzejde nový vedoucí odboru. Pod odbor místního hospodářství bylo navíc převedeno oddělení přípravy a realizace staveb. V tomto případě již bylo ukončeno výběrové řízení a nový vedoucí by měl nastoupit od 1. října 2021.

Co Vás po nástupu do funkce tajemníka překvapilo?

Velká vstřícnost některých zaměstnanců, kteří mě, jakmile se o mém jmenování dozvěděli, začali okamžitě podporovat, nabízet pomoc, začali mi předávat různé podněty. Musím to samé také říci o politickém vedení města, a to jak ze strany vládnoucí koalice v čele s panem primátorem, tak i ze strany některých zástupců stávající opozice.

Jaké jste si určil priority pro první týdny a měsíce?

První prioritou pro mě je poznání všech zaměstnanců, seznámení se s jejich podmínkami na pracovišti, vyslechnutí jejich podnětů a názorů na případné zlepšení chodu magistrátu. Na základě toho si pak nastavím další priority. Ačkoli je tajemník vlastně ředitelem magistrátu, tak některá větší rozhodnutí a změny nemůže učinit bez konzultace a případného schválení politického vedení města, v některých případech i bez schválení odborové organizace.

Magistrát prochází neustálým vývojem. Co je podle Vás třeba zlepšit?

Hodně se to bude odvíjet právě od vyhodnocení názorů jednotlivých zaměstnanců. Já sám jsem si již připravil několik záležitostí, které bych chtěl uskutečnit. Určitě se nebude jednat o převratné změny, to ani nejde. Magistrát funguje a fungovat jako celek musí i nadále. Samozřejmě se již zamýšlím nad částečným pokračováním reorganizace, kterou již započal můj předchůdce. Vše budu nejdříve konzultovat s vedoucími pracovníky a s politickým vedením města. Mým hlavním cílem je, aby na magistrátu byla přátelská atmosféra, nikoliv tvrdý diktát. Vím, že jsou zde kvalitní zaměstnanci, kteří si zaslouží pracovat v příjemném prostředí a kolektivu s dobrým zázemím. Pokud bude volnější atmosféra uvnitř magistrátu, tak věřím, že se vše pak kladně projeví i směrem k veřejnosti.

Vnímáte jako výhodu, že chod magistrátu dobře znáte, když jste tu působil jako vedoucí odboru?

Určitě ano. Během té doby jsem přicházel do styku jak se zaměstnanci, tak i s agendou magistrátu. Řešil jsem běžné pracovní problémy a seznamoval se s každodenním chodem magistrátu. Toho budu moci nyní využít při plánovaných změnách a úpravách.

Práce tajemníka je práce s lidmi. Hodláte něco měnit na personální politice? Stává se například, že se těžko shání lidé na určité pozice…

Personální politika není jen o tajemníkovi. Do personální oblasti se promítá mnoho faktorů, jsou to jak vládní opatření, tak i celková situace v republice, situace na trhu práce, požadavky na vzdělání, na profesní kvalifikaci apod. Proto již s vedením města, mým zástupcem Ing. Petrem Hodboďem a odborovou organizací řešíme navýšení zaměstnaneckých benefitů. Ještě v letošním roce dojde k navýšení tzv. možnosti čerpání indispozičního volna o jeden den, nově bude zavedena i možnost pro vytipované pozice přidělení „startovacího“ bytu na určitou dobu. Vzhledem k tomu, že jsem bývalým studentem „stavební průmyslovky“ v Děčíně, tak jsem již na pozici vedoucího odboru spolupracoval s vedením této školy. Mimo jiné jsme se společně zabývali např. i zapojením studentů při zpracování určitých úkolů v rámci praxe, čímž se jim magistrát zviditelnil pro případné možné pracovní zařazení. V tom bych rád i nadále pokračoval a rád bych oslovil v konkrétních případech i ostatní střední školy, eventuálně ČVUT.

Jaká je Vaše dosavadní praxe a zkušenosti?

Celou svoji dosavadní profesní činnost jsem věnoval ekonomice, hospodářské činnosti a stavebnictví, a to většinou ve vedoucích pozicích a téměř dvacet pět let v rámci Policie České republiky Severočeského, resp. Libereckého a Ústeckého kraje, konkrétně v Ústí nad Labem a České Lípě. Zastával jsem i pozici téměř srovnatelnou s pozicí tajemníka, ale v rámci daných vnitřních pravidel policie. Kompletně jsem řídil odbor krajské správy majetku členěný na pět oddělení, který měl více jak 160 zaměstnanců. Současně jsem zajišťoval v dané oblasti veškerý servis pro policii celého kraje. Musím zde velmi poděkovat stávajícímu krajskému řediteli Policie Ústeckého kraje, který mi umožnil od policie odejít, a tím jsem se mohl úspěšně ucházet o místo vedoucího odboru místního hospodářství a nyní tajemníka děčínského magistrátu.

VIZITKA MARTIN KŘÍŽ: 

Věk: 53

Zaměstnancem Magistrátu města Děčín: od června 2017

Dosavadní funkce na magistrátu: vedoucí odboru místního hospodářství

Vzdělání: Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, obor ekonomika

a řízení stavebnictví

Záliby: sport (především lední hokej), hudba (rock), práce na stavbě

rodinného domku a úpravách na zahradě

Rodinný stav: ženatý, čerstvě dospělý syn

Zdroj: Magistrát města Děčín