Rubriky
Sport

Město navýšilo částku na dotace do sportu o dva miliony korun

Další dva miliony korun uvolnilo ze své rezervy město Děčín na restartování sportovních aktivit.

Rada města na doporučení sportovní komise a návrh náměstka pro školství, kulturu a sport Martina Pošty totiž tento týden schválila navýšení finanční prostředků, které jsou určené na individuální dotace související se sportovní činností. Termín pro podání mimořádných individuálních žádostí je 20. září 2021, dotace jsou určené na akce a činnost v letošním roce.

„V souvislosti s rozvolněním je na místě touto formou podpořit aktivity sportovních klubů, spolků, tělovýchovných a tělocvičných jednot, sportovní život dětí a mládeže, jednotlivců a sportující veřejnosti ve městě,“ říká Martin Pošta a dodává: „Věřím, že se nám díky tomuto navýšení podpory podaří sport ve městě opět restartovat a snížit dopady lockdownu na sportující mládež, a to zejména posílením náborů, tréninků, turnajů, soustředění a dalších sportovních aktivit,“ dodává Martin Pošta.

Žadatel o dotaci musí vyplnit formulář, který je ke stažení na webu města www.mmdecin.cz, napsat žádost a také doložit rozpočet akce. Jaké také potřeba doložit doklad o právní osobnosti žadatele. Dokumenty je možné poslat přes datovou schránku, poštou anebo odevzdat v obálce na podatelně magistrátu. 22. září se sejde sportovní komise, která předložené žádosti posoudí.

Zdroj: Magistrát města Děčín