Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Opravený gloriet na zámku se otevřel pro návštěvníky

Gloriet v Růžové zahradě děčínského zámku prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Po roce a půl mohou návštěvníci děčínského zámku opět obdivovat jeho krásu.

„Jsem rád, že se nám podařilo realizovat tuto opravu bez problémů a významná kulturní památka se dočkala své obnovy. Děkuji všem, kteří se na této investici podíleli,“ řekl primátor města Jiří Anděl.

Restaurátorské práce začaly na jaře 2020, celá akce bude kompletně dokončená v průběhu roku 2022. Restaurátorské práce přijdou město na téměř 13,5 milionů korun, z toho 1,6 milionů činí dotace z Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví.

„Ráda bych pozvala návštěvníky i místní do nově zrekonstruovaných prostor glorietu. Opravou prošla nejenom dvoupatrová stavba s vrcholovou nástavbou a část sochařské výzdoby, ale i spodní parter s balustrádou, kam se vrátily květinové záhony. Gloriet je nově nasvětlený a vyniká při pohledu i z Křížové ulice. Celá stavba tak zpět získala svou vznosnost, monumentálnost a barokní krásu a řadí se mezi vrcholné stavby raně barokní tvorby u nás,“ říká ředitelka zámku Miroslava Poskočilová.

Stavba probíhala velice intenzivně. Veškeré práce byly realizovány dle harmonogramu, termín dokončení se bohužel o pár měsíců prodloužil z důvodu klimatických podmínek v zimních měsících, kdy příliš nízké teploty nedovolovaly pokračovat ve venkovních pracích.

Během stavby byly nalezeny v grotě pod glorietem dva historické moždíře, které pravděpodobně pocházejí z 18. století a ve své době se používaly ke slavnostním odpalováním salv. Tyto moždíře budou umístěné v grotě. Zároveň bylo ze spodního parteru vyzdviženo torzo sochy a úlomky, které v minulosti zřejmě tvořily ozdobu zahrady, i tyto historické předměty budou umístěny v grotě pod glorietem.

Sladěnou zahradní kompozici založil v 70. letech 17. století hrabě Maxmilián Thun podle italských vzorů a dodnes je tato zahrada jedním z nejkrásnějších míst děčínského zámku.

„Růžovou zahradu ročně navštíví kolem 25 tisíc návštěvníků. Nově jsme návštěvníkům letos zpestřili zahrady adopcí růží tak, aby měli důvod k nám častěji zavítat nebo jen někoho blízkého obdarovali nevšedním dárkem. Pro novou sezónu bychom rádi nabízeli ještě o něco více nevšedních zážitků na zámku, jako může být romantický večer pod glorietem s večeří a obsluhou v kostýmu nebo příležitost pro zasnoubení pod glorietem,“ dodává Miroslava Poskočilová.

Kromě samotné opravy glorietu probíhaly také sanační práce skalního masivu, na kterém památka stojí.

„Prohlídkou skalních masivů v Děčíně v roce 2020 jsme zjistili, že skalní masiv pod glorietem vykazuje závažnou poruchu. Museli jsme tedy přistoupit k sanaci, bez které by byla existence glorietu ohrožena,“ doplnil Jiří Anděl. Statické zabezpečení probíhalo kotvením tzn. hřebíkováním a vyzdívkou. Práce stály 1 136 895,43 korun s DPH, z toho 975 tisíc korun činila dotace.

Zdroj: Magistrát města Děčín