Rubriky
Zprávy

V Děčíně proběhne zásadní rekonstrukce trati mezi Děčín východ – Děčín Prostřední Žleb

Stavba má přispět ke zlepšení infrastruktury, k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, snížení provozních nákladů, splnění parametrů daných národní a evropskou technickou legislativou, v neposlední řadě dojde ke snížení vlivu stavby na životní prostředí (zejména ke snížení hlukové zátěže jak ve městě, tak i v přírodě).

Základní parametry stavby:

  • Rekonstrukce 1,3 km dlouhého úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb.
  • Rekonstrukce železničního mostu přes řeku Labe o celkové délce 265 m – kompletní náhrada původního mostu novými ocelovými konstrukcemi.
  • Rekonstrukce Děčínského tunelu v délce 400 m, v jehož první čtvrtině proběhne kompletní obnova kamenné klenby, ve zbylé části bude kamenná konstrukce klenby sanována za použití železobetonu.
  • Dále bude v jednotlivých částech rekonstruované trati zřízen nový železniční spodek a svršek, trakční vedení, dojde k realizaci protihlukových stěn, přeložek inženýrských sítí a nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.
  • Stavební práce potrvají přibližně 23 měsíců od předání staveniště zhotoviteli, které je plánováno na třetí čtvrtletí roku 2021.

Zhotovitel stavby bude dbát na to, aby stavební práce a činnosti s nimi spojené co nejméně narušily běžný život místních občanů a bude minimalizovat negativní dopady na každodenní chod města.

Harmonogram stavby: 

Stavební práce nad Děčínským tunelem v prostoru pod „Kvádrbergem“ budou zahájeny uzávěrou komunikace U Střelnice. Práce budou spočívat v kácení a přesazování několika stromů, zřízení provizorní obslužné komunikace, přeložkách inženýrských sítí a zrušení dětského hřiště, které bude po dokončení stavby nově vybudováno. Hlučné a prašné práce nebudou probíhat na původně plánovaných recyklačních základnách v zástavbě, ale převážně na pozemcích Česko-saských přístavů, kam bude vytěžený materiál svážen namísto skladování například ve stanici Děčín východ.

Nepřetržitá výluka v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb proběhne v termínu od 1. 3. do 15. 11. 2022.

Železniční přejezd v ulici Čsl. armády bude na přelomu září a října 2022 z důvodu rekonstrukce uzavřen.

Zdroj: Magistrát města Děčín