Rubriky
Zprávy

Sokoli a výři již vyhnízdili, čápi černí potřebují ještě měsíc

V Národním parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce se chýlí ke konci hnízdní sezóna sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých, pro které správa parku na řadě míst dočasně omezuje vstup do hnízdních lokalit. Uvedené ptačí druhy jsou velmi náchylné na rušení ze strany člověka a díky dočasným uzavírkám mají výrazně vyšší šanci na vyvedení mláďat. K poslednímu červnovému dni končí ochrana hnízdišť sokolů stěhovavých a výrů velkých. Ochrana hnízdních lokalit čápů černých včetně omezení vstupu pro veřejnost trvá do 31. července.

Sokoli stěhovaví letos vyvedli celkem sedmnáct mláďat, pět v národním parku a dvanáct v chráněné krajinné oblasti. Celkem zahnízdilo třináct párů, mláďata se podařilo vyvést sedmi z nich. Za hnízdními neúspěchy zbývajících šesti párů stojí převážně přírodní jevy. Ztráty byly způsobeny zejména predátory, například kunou, v jednom případě byl sameček hnízdícího páru uloven prokazatelně výrem velkým. V jednom případě bohužel došlo na území národního parku navzdory zřetelnému označení hnízdní lokality a faktu, že se nacházela v klidovém území, k vyrušení sokolů návštěvníky.

Výři velcí každoročně obsadí v širší oblasti Českého Švýcarska zhruba 15 teritorií, kvůli obtížné dohledatelnosti hnízd však je obtížné monitorovat průběh jejich hnízdění. Z dočasně uzavřených lokalit v národním parku letos s jistotou vylétla tři výří mláďata.

V případě čápů černých hnízdění stále ještě probíhá, zatím se jeví, že by hnízda v národním parku mohlo opustit šest mláďat, v chráněné krajinné oblasti by mohla být tři. Celkově čápi zahnízdili na šesti lokalitách. Konečný počet mláďat se může zvýšit, neboť počet případných mláďat z jednoho hnízda není ještě znám, ale také snížit, například v důsledku predace.

Kromě profesionální stráže přírody jsou do monitoringu i ochrany hnízd před rušením lidmi intenzivně zapojeni strážci dobrovolní, kteří péči o hnízdní lokality věnují každé jaro desítky až stovky hodin volného času. Správa Národního parku České Švýcarsko všem dobrovolným strážcům děkuje, bez jejich úsilí by byla míra rušení v oblasti hnízdišť výrazně vyšší.

Správa Národního parku také děkuje všem návštěvníkům, kteří respektují omezení vstupu do klidových území národního parku a do hnízdních lokalit. Právě díky jejich pochopení mohou druhy citlivé na rušení v klidu vyvádět své potomstvo.

Mláďata čápů černých na hnízdě v NP České Švýcarsko
Mláďata čápů černých na hnízdě v NP České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka
Sokol stěhovavý v NP České Švýcarsko
Sokol stěhovavý v NP České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka
Čápi černí s mláďaty, NP České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka
Čápi černí s mláďaty, NP České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka

Zdroj: www.npcs.cz