Rubriky
Zprávy

Lososi v inkubačních schránkách už se kulí

V plovoucích inkubačních schránkách umístěných do Jetřichovické Bělé a Kamenice v Národním parku České Švýcarsko se už líhnou malí lososi obecní. Ichtyologové z Beleco, z.s. do schránek v polovině února a počátkem března umístili 100 tisíc jiker ve vývojovém stádiu očních bodů. Nyní pravidelně dohlížejí na jejich další vývoj a pečují o inkubační boxy tak, aby nedocházelo ke ztrátám na plůdku následkem zanášení nečistotami. Z velké části se z jiker již vykulil takzvaný váčkový plůdek, tedy rybka vyživovaná žloutkovým váčkem. Rybky setrvají v inkubačních schránkách do doby, než žloutkový váček stráví, poté (zřejmě ve druhé polovině dubna) budou vypuštěny do říček, které mohou považovat za rodné a ve kterých prodělají další vývojová stádia před svou cestou do Atlantiku. Odtud se pak mají opět vrátit do Kamenice, aby se pokusili rozmnožit se již přirozenou cestou. Tento cyklus trvá zhuba čtyři roky.

Inkubaci lososích jiker v Národním parku České Švýcarsko zajišťuje nezisková organizace Beleco, z.s. (www.beleco.cz) od roku 2018 poté, co v předchozích letech testovala účinnost a využitelnost různých typů inkubačních schránek. Repatriační projekt navazuje na projekty zaměřené na návrat lososů do českých řek zahájené Českým rybářským svazem v roce 1998 a doplněných Správou Národního parku České Švýcarsko o další aktivity od roku 2008.

Dosavadní snahy o návrat lososů, kteří dříve byli v českých řekách běžnou rybou, vyhubenou teprve relativně nedávno v důsledku masívní výstavby jezů a přehrad i průmyslového znečištění řek, přinášejí dílčí úspěchy. V závislosti na vodnatosti Labe a jeho přítoků v době lososího tahu se vracejí do Kamenice pravidelně, v počtech od několika jedinců až nižších desítek kusů ryb. Právě projekt líhnutí jiker v inkubačních schránkách přímo ve vodách, do kterých se ryby mají vrátit, má za cíl zlepšit jejich vazbu na domovskou vodu, než jakou má plůdek, který se delší dobu vyvíjel v běžné líhni.
Váčkový plůdek lososa obecného

Váčkový plůdek lososa obecného v plovoucí inkubační schránce umístěné v Jetřichovické Bělé v NP České Švýcarsko. Foto: Beleco z.s., Milan Šanda
RNDr. Jiří Křesina při práci s inkubační schránkou Ichtyolog RNDr. Jiří Křesina z Beleco, z.s. při péči o lososí plůdek v inkubační schránce. Foto: Beleco z.s., Milan Šanda

Plovoucí inkubační schránky v Jetřichovické BěléPlovoucí inkubační schránky s plůdkem lososa obecného, umístěné do Jetřichovické Bělé v NP České Švýcarsko. Foto: Beleco z.s., Milan Šanda