Rubriky
Zprávy

Děčín bude investovat s podporou úvěru

Navzdory propadu příjmů kvůli pandemii koranoviru bude město Děčín také v letošním roce investovat do svého majetku a obnovy města. Využije k tomu úvěr. O prioritních investičních akcí za více než 136 milionů korun rozhodli ve čtvrtek 25. února zastupitelé města.

„Na seznamu máme ty nejpotřebnější akce pro rozvoj našeho města v příštích letech,“ shrnuje primátor Děčína Jiří Anděl s tím, že seznam priorit nejprve schválila rada města. „Druhou podmínkou, abychom mohli tyto akce realizovat pomocí úvěru, byl souhlas zastupitelů města,“ upřesňuje náměstkyně pro rozvoj Anna Lehká.

Město Děčín může čerpat úvěr do výše 150 milionů korun. Seznam schválených akcí počítá s čerpáním částky úvěru ve výši 136,4 milionů korun. Seznam prioritních položek obsahuje například pokračování výstavby veřejné splaškové kanalizace Horní Oldřichov, což je investice, která zlepší životní prostředí v této části města a umožní další výstavbu. Dále se vedení města rozhodlo investovat do dokončení opravy mostu v ulici Na Výšinách a poslední etapy revitalizace sídliště Březiny. K zahájení spěje také stavba Domova se zvláštním režimem v Křešicích.

„Služba v tomto zařízení bude poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy, včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jeho realizace by měla probíhat dva roky,“ upřesňuje Jiří Anděl.

Město chce také pokračovat v obnově historické části Podmokel, a to etapou D. Investovat chce město i do škol – poté, co byla zateplena a rekonstruována ZŠ a MŠ v Bynově, je na řadě zateplení ZŠ a MŠ v Boleticích. Nezbytné opravy je třeba provést také v budově Společenského domu Střelnice, kde se připravuje výměna oken či akustická úprava hlavního sálu.

Zdroj: Magistrát města Děčín