Rubriky
Turisti Zprávy

Nová úprava pravidel pro lezení v NPR Kaňon Labe

Od 29. ledna 2021 vstoupí v platnost nová pravidla pro lezení v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe. Nová pravidla nahradí stávající úpravu z roku 2017 a budou v platnosti příštích deset let. Nejvýznamnější změny nastaly zejména ve vymezení míst, kde je možné lézt celoročně a kde naopak pouze sezónně. Současně byly upraveny termíny pro sezónní lezení tak, aby došlo ke přiblížení k úpravě platné pro blízký Národní park České Švýcarsko. Naopak žádné změny nepřináší nové rozhodnutí v oblasti pravidel lezení na pískovcových skalách a zásad chování lezců, ti si nadále musí počínat tak, aby lezeckou činností nebo v souvislosti s ní nedocházelo k poškozování skal nebo okolní přírody.

Spolu s vyhlášením Národní přírodní rezervace Kaňon Labe v roce 2010 vstoupil v platnost zákaz provozování horolezectví na celém jejím území. Aby zde lezectví, které v oblasti má více jak stoletou tradici, mohlo být nadále legálně provozováno, vyhrazuje Správa Národního parku České Švýcarsko pro tuto činnost místa, a to ve spolupráci s Českým horolezeckým svazem.

Těší nás, že lezci svým pochopením pro pravidla pomáhají chránit jak neživou, tak i živou přírodu,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „K nastavení pravidel jsme došli v úzké spolupráci s horolezeckým svazem a věříme, že budou lezeckou komunitou nadále široce akceptována.“

Jan Pleticha, předseda Oblastní vrcholové komise Labské pískovce: „Jsme rádi, že se podařilo vyjednat povolení na dalších deset let, navíc s rozšířením území, kde je možné lézt v průběhu celého roku, za to patří Správě NP velké poděkování. Spolupráce bude samozřejmě pokračovat, Správa NP může počítat s naší pomocí i při ochraně hnízdišť sokola stěhovavého a čápa černého.

Nová úprava lezeckých pravidel rozčleňuje NPR Kaňon Labe do šesti dílčích segmentů, ve třech segmentech je možné lézt celoročně, ve třech v období do 1. července do 31. ledna. Kritériem pro časové omezení lezecké činnosti zde byla známá stabilní hnízdiště zvláště chráněných druhů ptáků, zejména sokola stěhovavého.

Národní přírodní rezervace Kaňon Labe byla vyhlášena v roce 2010 v pravobřežní části Labského údolí mezi Hřenskem a Děčínem. Národní přírodní rezervace jsou nejvyšším stupněm ochrany mezi maloplošnými chráněnými územími, omezení pro návštěvníky včetně lezců jsou zde obdobná jako například v klidovém území národního parku. Pohyb na území národní přírodní rezervace je omezen pouze na značené turistické cesty, lezení je přípustné pouze na vyhrazených místech a pro přístup ke skalám mohou lezci využít pouze vyhrazených přístupových cest.

Opatření obecné povahy platné od 29. 1. 2021 ke stažení:

 

Stručná pravidla pro výkon lezecké činnosti v oblasti Labských pískovců a NP České Švýcarsko včetně dalších pravidel pro návštěvníky najdete ZDE.

Mapa NPR Kaňon Labe s vyznačenými oblastmi pro lezce

Zdroj: www.npcs.cz