Rubriky
Zprávy

ČEZ provádí rekonstrukci na Jalůvčí a v Popovické ulici

V lokalitách Děčín Jalůvčí a Popovická probíhá v současné době rekonstrukce vedení nízkého napětí ČEZ Distribuce. Náklady na tyto rekonstrukce přesahují 23 milionů korun.

„Vyměňujeme zde vrchní vedení nízkého napětí za zemní kabelové. V koordinaci se stavbou ČEZ Distribuce buduje Statutární město Děčín tam, kde je zrušeno vrchní vedení, nové veřejné osvětlení. S ohledem na situaci a omezení vzniklými pandemií Covid-19 i vyhlášením nouzového stavu, došlo ke zdržení prací z důvodu karanténních opatření a bylo také nutné posunout i termíny plánovaných odstávek. Omezením plánovaných odstávek jsme reagovali na požadavky zákazníků, kteří ve velké míře pracují v době pandemie z domova a vyhověli jsme i požadavkům škol i studentů na tolik potřebnou online výuku,“ uvedla mluvčí společnosti ČEZ Soňa Hollingerová.

V těchto dnech probíhá provizorní úprava povrchů tak, aby bylo možné provádět zimní údržbu komunikací. To znamená, že podélné výkopy a překopy budou zakryty vrstvou asfaltu, v pokládce se bude pokračovat do doby provozu obaloven a po jejich uzavření se zbylé trasy výkopů založí zámkovou dlažbou. V jarních měsících 2021 budou všechny komunikace dle vydaných podmínek pro zásah do komunikací MM Děčín odfrézovány a strojně upraveny do finální podoby. Na nákladech na nové povrchy komunikací se bude podílet Statutární město Děčín a ČEZ Distribuce.

„Omlouváme se za nepohodlí a nepříjemnosti způsobené stavbou a zároveň žádáme o pochopení. Bohužel pandemie koronaviru zasahuje do života každého z nás, energetiku nevyjímaje. V příštím roce však budou práce dokončeny a výsledkem bude modernizovaná síť nízkého napětí, nové veřejné osvětlení a opravené komunikace. Zákazníci v této lokalitě tak budou mít zajištěny kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny,“ dodala Hollingerová.

Zdroj: Magistrát města Děčín