Rubriky
Zprávy

Zahájení rekultivace skládky v Mezné

V minulém týdnu byla zahájena rekultivace staré skládky komunálního odpadu v Mezné. Správa národního parku nechá z pozemků, které jsou dnes v majetku státu, odvézt zhruba 20 tisíc krychlových metrů směsného odpadu, který sem byl svážen a ukládán zejména z okolních obcí včetně Děčína od konce sedmdesátých do počátku devadesátých let. O rekultivaci této skládky správa parku usilovala již před rokem 2010, v roce 2009 ji nechala překrýt vrstvou zeminy, aby nedocházelo k rozšiřování odpadů do okolí.

Zejména kvůli obavě, že skládka může obsahovat také nebezpečné odpady, které by časem mohly kontaminovat okolní vodní zdroje zásobující pitnou vodou nejen Hřensko, ale také obce v levobřežní části říčky Kamenice i část města Děčína, podala správa národního parku projektovou žádost do Operačního programu Životní prostření. Díky tomuto financování ve výši zhruba 39 mil. Kč nyní může nechat skládku zcela vymístit a odpady zlikvidovat podle moderních standardů.

Práce na odstranění skládky mohou trvat až téměř rok a budou nasměrovány do období mimo turistickou sezónu. V následujících třech týdnech budou prováděny přípravné práce, spočívající zejména ve zřízení dočasného zázemí pro pracovníky a techniku, poté bude zahájen odvoz odpadů.

Areál skládky v MeznéSkládku komunálního odpadu v Mezné nechala Správa Národního parku České Švýcarsko v roce 2009 překrýt zeminou, nyní budou odpady postupně odvezeny a zlikvidovány v souladu s moderními standardy. Foto: Tomáš Salov

Zdroj: www.npcs.cz