Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Opilec znečistil zastávku
V pondělí ve večerních hodinách oznámilo několik občanů muže, který v ulici Tyršova pomočil a posléze pozvracel autobusovou zastávku. Na místo během několika okamžiků dorazila hlídka strážníků, která po muži požadovala vysvětlení svého jednání. Díky vysoké míře opilosti muž nebyl schopen se k věci vyjádřit. Proto hlídka celou věc zadokumentovala a postoupila k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu. Dotyčného strážníci z místa vykázali.

Rušili noční klid hlasitou hudbou
Operační služba v sobotu v ranních hodinách přijala oznámení, které se týkalo hlasité partnerské hádky v bytě v Boleticích nad Labem. Když hlídka dorazila na místo oznámení, zjistila hlasitou reprodukovanou hudbu a značný křik jdoucí z bytu v panelovém domě. O tom, že se jedná o protiprávní jednání ve smyslu rušení nočního klidu, nebylo pochyb. Strážníci proto osoby, které se v bytě nacházely, vyzvali k prokázání totožnosti a žádali vysvětlení celé situace. Také jim sdělili, že svým jednáním narušují občanské soužití a měli by respektovat potřeby ostatních lidi, kteří žijí v okolí a chtějí spát. Muž se za své jednání omluvil a přislíbil celkové zklidnění situace. Oproti tomu jeho partnerka celou věc viděla jinak a v rušení nočního klidu pokračovala dál i přes opakované výzvy strážníků ke zklidnění situace. Z tohoto důvodu strážníci celou věc zadokumentovali a předali správnímu orgánu k dalšímu řešení.

Vozidlo řídil i přes platný zákaz
Při výkonu běžné hlídkové činnosti strážníci v Boleticích nad Labem zaznamenali vozidlo, o kterém z místní znalosti ví, že jej řídí řidič, který má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Na základě tohoto podezření se rozhodli vozidlo zastavit a řidiče podrobit kontrole. Strážníci se ihned vydali za vozidlem, které náhle zabočilo do postranní ulice, kde zastavilo. Hlídka dorazila v okamžiku, kdy řidič vozidlo uzamkl a snažil se z místa odejít. Strážníci muže vyzvali, ať u vozidla zůstane a předloží platné doklady potřebné k řízení motorových vozidel. Řidič hlídce sdělil, že doklady nemá, protože mu byl před nedávnem vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Během jednání muž jevil známky značné roztržitosti. Zkušenost strážníkům napověděla, že by mohl být pod vlivem drog. Toto podezření posléze potvrdil i test na přítomnost návykových látek. Celá věc byla následně předána hlídce Policie České Republiky.

Zdroj: MP Děčín