Rubriky
Zprávy

Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 – 2027

Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 – 2027 je připravený k připomínkování veřejnosti. Jedná se o dokument, který je klíčový pro plánování rozvoje města. Stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní cíle a opatření k jeho rozvoji. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky. Strategický plán aktualizuje předchozí plán, je doplněný o nové cíle a aktivity, které přinesl vývoj situace v posledních letech a také nové potřeby města. Jeho smyslem je rovněž připravit město na programové období EU 2021 – 2027.

„Příprava strategického plánu, který stanovuje, kam se má rozvoj našeho města ubírat, byla velmi náročná. Na jeho tvorbě měla možnost kromě odborníků a zaměstnanců magistrátu podílet se i veřejnost v rámci jednotlivých pracovních skupin. Myslím, že se podařilo vytvořit dokument, který je aktuální a jasně stanovuje budoucí rozvoj našeho města,“ řekl Jaroslav Hrouda, pověřený výkonem pravomoci primátora.

Připomínky k dokumentu je možné zaslat do 17.8. 2020 na e-mailovou adresu martina.stajnerova@mmdecin.cz. Po zapracování připomínek bude dokument projednán zastupitelstvem města v říjnu.

Zdroj: Magistrát města Děčín