Rubriky
Zprávy

Nový obyvatel Zoo Děčín: Rosomák sibiřský

Poslední z expozic komplexu „Zvířata z chladných krajů“ v děčínské zoologické zahradě má konečně svého obyvatele. Stala se jím samice rosomáka sibiřského. „Roční samička k nám přicestovala předminulý týden z německé Zoo Osnabrück, která má v chovu těchto lasicovitých šelem bohaté zkušenosti. Téměř 600 km do nového domova zvládla bez problémů. V prvních dnech jsme ji nechali v klidu vnitřní ubikace a od tohoto týdne si již může užívat i venkovní výběh,“ uvedl vrchní chovatel Petr Haberland. Rosomáčí expozice, která je situovaná do svahu, nabízí samici ideální podmínky. Je hustě zarostlá, vybavena parkosy, balvany a přírodní skálou, a tak má samice dostatek možností se ukrýt, než si na nové prostředí zvykne.  Protože je rosomák sibiřský v děčínské zoo zcela novým druhem, přidělil koordinátor chovu do zoo prozatím pouze jednoho jedince. Jde o zcela běžný postup, při kterém se prověří, zda je zoo pro chov daného druhu vhodná.

Rosomák sibiřský, kterému se také říká hyena severu, je největší suchozemskou lasicovitou šelmou. Obývá především území tajgy a tundry severní polokoule – v severní Kanadě, na Aljašce, v severských státech Evropy, v západním Rusku a na Sibiři. V poměru k velikosti těla má tato šelma velmi široké tlapy, které jí umožňují rychle se pohybovat i ve vysokém sněhu, do kterého se tak neboří. Rosomák je schopen ulovit zvířata i mnohem větší, než je on sám, například losa, který je 20x těžší. Rosomák se obává pouze lidí a smečky vlků, často se u kořisti neváhá postavit i medvědovi. V zadní části tlamy má speciální stoličku, která je otočena o 90 stupňů směrem dovnitř. To rosomákům umožňuje zpracovat i zcela zmrzlou potravu. Stisk čelistí rosomáka je extrémně silný, srovnatelný se stiskem hyeny skvrnité, a dovoluje drtit kosti velkých kopytníků.

Evropská populace rosomáka je odhadována na 2 260 jedinců.

V průběhu historie byli rosomáci považováni za záhadné tvory. Skrytý život tohoto druhu v těch nejodlehlejších oblastech vedl k několika mylným představám. V dřívějších dobách se například věřilo, že rosomák se rodí jako medvídě a to tak, že když medvědice porodí čtyři mláďata, stane se z toho čtvrtého rosomák!

Alena Houšková
Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace