Rubriky
Zprávy

Opravy na trati Prostřední Žleb – Dolní Žleb budou trvat až rok

Od 17. července 2020 do července příštího roku budou probíhat opravy na trati Prostřední Žleb – Dolní Žleb. Provoz na okolních komunikacích omezený nebude, práce se budou provádět hlavně v kolejišti. V okolí trati bude také probíhat kácení dřevin. Zhotovitel – Společnost Žleby – upozorňuje ale na zvýšený provoz nákladních vozidel, stavební techniky a na zvýšenou hlučnost spojenou s probíhajícími pracemi.

V rámci stavby budou vyměněny kolejnice, pražce a štěrkové lože. Stavba řeší i opravu mostních objektů a propustků. Dále bude provedena oprava trakčního vedení spočívající ve výměně trakčních podpěr (sloupů) a nosných lan včetně vystrojení a související železniční infrastruktury. Stavební práce budou probíhat v celkové délce cca 5,1 km v obou traťových kolejích mezi železničními stanicemi Prostřední Žleb a Dolní žleb. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace.

Zdroj: Magistrát města Děčín