Rubriky
Zprávy

Děčín navyšuje počty svozů odpadů po celém městě

V Děčíně se bude více a častěji vyvážet separovaný i směsný komunální odpad. Rada města na svém posledním jednání odsouhlasila navýšení počtu svozů. Za rozšíření svozů město zaplatí týdně o 77 tisíc korun více než dosud. K navýšení by mělo dojít v následujících týdnech. O přesném termínu budeme občany informovat.

Vedení města si od tohoto kroku slibuje čistější město. Doufá také, že se obyvatelé budou i nadále snažit odpad pečlivě třídit.
„Víme, že lidé po častějším svozu odpadů dlouhodobě volali, produkce odpadů rok od roku neustále roste, nicméně museli jsme vše pečlivě připravit tak, abychom neporušili zákon o veřejných zakázkách,“ vysvětluje primátor města Jaroslav Hrouda.

Směsný komunální odpad
Navýšení počtu svozů směsného komunální odpadu se týká sídlišť Bynov a Boletice.
Na boletickém sídlišti se směsný odpad dosud svážel každou středu, nově to bude vždy v úterý a v pátek.
Na bynovském sídlišti se směsný odpad svážel vždy v úterý, nově to bude nejen v úterý, ale také v pátek, tedy také dvakrát týdně.
„Dále rozšiřujeme svozy směsného komunálního odpadu také v Podmoklech a Děčíně 1. Harmonogram svozu se v těchto lokalitách nemění, odpad se tu nadále bude svážet dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek, rozšířili jsme nicméně svoz dvakrát týdně o další popisná čísla,“ říká radní města Ondřej Smíšek, který vede pracovní skupinu zabývající se odpadovým hospodářstvím.

Separovaný odpad
Počet svozů se navyšuje také v případě separovaného odpadu (papír a plast). Dosud se sváželo v celém městě jednou týdně, nově to bude dvakrát týdně po celém městě.
Papír se bude svážet v pondělí a ve čtvrtek, plast ve středu a pátek.
„Chceme, aby lidé v našem městě co nejvíce třídili odpad, proto navyšujeme svozy také plastu a papíru. Lidé si často stěžují na to, že jsou kontejnery na tříděný odpad přeplněné a oni nemají kam odpad vytřídit,“ dodává primátor města Jaroslav Hrouda.

Vyšší poplatek
Od ledna se v Děčíně zvýšil roční poplatek za odpady. Lidé místo 500 korun platí 750 korun na osobu. Město poplatek navýšilo po šestnácti letech. Systém odpadového hospodářství totiž město stojí každý rok více peněz a vybraný poplatek za odpady tyto náklady nepokryje.
Likvidaci odpadů pro Děčín zajišťuje akciová společnost Marius Pedersen. Do vypršení smlouvy zbývá 60 měsíců. Město již nyní připravuje novou veřejnou zakázku nejen na svoz odpadů, ale například i na péči o zeleň.

Směsný komunální odpad:
Přehled ulic, ve kterých se navyšuje počet svozu na 2x týdně

Sídliště Boletice (Děčín XXXII): ul. Čs. Partyzánů, Hrdinů, K. H. Borovského, Májová, Pražská, Přímá – celkem se jedná o 96 ks nádob o objemu 1100 l, 1 ks nádoby o objemu 770 l, 3 ks nádob o objemu 660 l, 5 ks nádob o objemu 360 l.
Sídliště Bynov (Děčín IX): ul. Kyjevská, Na Vyhlídce, Na Pěšině, Nálepkova, Vítova, Gagarinova, Košická, Sokolská, Rudolfova, Pod Vrchem – celkem se jedná o 95 ks nádob o objemu 1100 l, 5 ks nádob o objemu 770 l, 6 ks nádob o objemu 660 l.

Přehled ulic, kde již probírá svoz 2x týdně

Děčín IV-Podmokly: ul. Tržní, Mírové náměstí, Chelčického, Podmokelská, Ruská, Jungmannova, Příbramská, Pivovarská, Husovo náměstí. Celkem se jedná o 6 ks nádob o objemu 1100 l, 2 ks nádob o objemu 770 l, 1 ks nádob o objemu 660 l, 2 ks nádob o objemu 360 l, 4 ks nádob o objemu 140 l, 33 ks nádob o objemu 120 l, 3 ks nádob o objemu 80 l.
Stávající svoz dle harmonogramu probíhá v této lokalitě na části č.p. v pondělí a ve čtvrtek. Harmonogram zůstane nezměněn, pouze se u rozšíří o další č.p.

Děčín I: ul. K. Čapka, Řetězová, Plavební, Tyršova, Křížová, Čsl. Armády, 28. října. V současné době se sváží pouze část č.p., nově bude proveden svoz všech č.p. Celkem se jedná o 16 ks nádob o objemu 1100 l, 1 ks nádoby o objemu 770 l, 4 ks nádob o objemu 660 l, 21 ks nádob o objemu 240 l, 13 ks nádob o objemu 120 l, 1 ks nádoby o objemu 80 l.
Stávající svoz dle harmonogramu probíhá v této lokalitě na části č.p. v pondělí a ve čtvrtek. Harmonogram zůstane nezměněn, pouze se dle nového harmonogramu rozšíří o další č.p.

Separovaný odpad (plasty a papír):
Přehled ulic, ve kterých se navyšuje počet svozů na 2x týdně

Pravý břeh města: komodita papír se dle stávajícího harmonogramu sváží ze sběrných nádob v pondělí, komodita plast se dle stávajícího harmonogramu sváží ze sběrných nádob ve středu.
Levý břeh města: komodita papír se dle stávajícího harmonogramu sváží ze sběrných nádob ve čtvrtek, komodita plast se dle stávajícího harmonogramu sváží ze sběrných nádob v pátek.
Celkem se jedná o 263 stanovišť – 240 ks nádob na papír o objemu 1100 l, 7 ks nádob o objemu 240 l, 9 ks nádob o objemu 120 l, 1 ks nádoby o objemu 360 l, 252 ks nádob na plast o objemu 1100 l, 22 ks nádob o objemu 240 l, 10 ks nádob o objemu 360 l, 5 ks nádob o objemu 120 l.
Rozšířené svozy – dle nového harmonogramu se bude v pondělí a čtvrtek svážet na území celého města papír, ve středu a pátek pan na území celého města plast.

Zdroj: Magistrát města Děčín