Rubriky
Zprávy

Velké přeshraniční cvičení uzavře 24. srpna železnici i cyklostezku

Velké Zemské cvičení Schöna 2019 se koná 24. srpna. Lidé musí na několik hodin počítat s omezením v železniční dopravě a také na cyklostezce.

Přehled omezení v průběhu cvičení
24. srpna bude od 16.30 hodin v obou směrech uzavřena železniční trasa v údolí Labe mezi Bad Schandau a zastávkou Schöna. V této době nebudou jezdit ani dálkové, ani příměstské vlaky. Příměstské vlaky budou na německé straně končit na nádraží v Bad Schandau. Uzávěra železniční trasy potrvá do přibližně 24 hodin.

Labská stezka bude na levém břehu řeky uzavřena pro jakoukoliv cyklodopravu v době od 15.30 do 24 hodin mezi zastávkou Schöna a mostem přes Krippenbach v místní části Krippenbach. Rovněž nebude možné provozovat na Labské stezce jiné sportovní aktivity. Objízdná trasa je naplánovaná. Tato ale bude topograficky náročná, jelikož její trasa vede ven z údolí Labe.

Mezi Gelobtbachmühle (hranice s Českou republikou) a začátkem místní části Krippen bude zákaz vstupu na turistické stezky, vedoucí ze směru Reinhardtsdorf a Schöna k Labské stezce – především se bude jednat o stezku Hirschgrundweg.

Na pravé straně řeky Labe bude na B172 mezi bývalým hraničním přechodem Schmilka a Prossen docházet k dopravním omezením pro soukromá vozidla, jelikož se zde bude pohybovat velké množství vozidel zásahových jednotek a záchranné služby a vozidla záchranné služby budou rozvážet zraněné-figuranty do okolních nemocnic.

Parkoviště budou v celém prostoru cvičení jen omezeně k dispozici, jelikož na nich bude zřízeno zázemí pro zásahové jednotky a také prostory pro ošetřování zraněných. Nevyužitelnými budou zejména tyto: všechna veřejná parkoviště v místní části Schmilka, parkoviště u vyústění stezky Holzlagerplatzweg na B 172, parkoviště u Waldbadstraße v Reinhardtsdorf tak jako plochy bývalého autobusového nádraží Wismut v průmyslové zóně Leupoldishain. Parkoviště budou zčásti uzavřena pro běžné využití již v odpoledních hodinách 23. srpna a pro veřejnost opět otevřena v ranních hodinách 25. srpna.

Řeka Labe – jelikož bude probíhat nacvičování záchrany zraněných také po řece – bude řeka pro soukromá plavidla mezi 16 a 23 hodinou minimálně zčásti nesjízdná.

Účelem Zemského cvičení ochrany před katastrofami je především nacvičit spolupráci hasičů, jednotek záchranné služby a jednotek ochrany před katastrofami ve větších regionálních nebo také nadregionálních souvislostech. Větší události pak dost často vyžadují i účast dalších organizací a úřadů, například policie, nemocnic, firem, poskytujících základní infrastrukturu, spolkové armády a správních míst. Jejich jednání je třeba pod tíhou již nastalé situace co nejrychleji odsouhlasit a koordinovat realizaci nutných opatření v rámci boje s katastrofou.

„Schöna 2019“ se skládá z rámcového cvičení štábů již 21. srpna 2019, během kterého zúčastněné úřady tak jako jejich štáby během takzvaného cvičení na sucho – tedy bez reálné události a bez skutečného nasazení složek a prostředků – budou probírat zvládnutí situace v případě katastrofy. Rámcové cvičení štábů cílí na vyzkoušení komunikačních a ohlašovacích kanálů mezi podílejícími se aktéry. Jeho průběh ale veřejnost nepocítí.

Odpoledne 24. srpna se připojí část, a to komplexní cvičení, v rámci „Schöna 2019“. Dojde v reálném prostoru k vytvoření umělé scenérie nehody, jejíž následky by měly být co nejvíce eliminovány a také odstraněny koordinovaným nasazením velkého množství záchranářů a pomocných složek.

Pro obyvatele a hosty oblasti cvičení, které se rozprostírá mezi Gelobtbachmühle a přístavem Prossen, bude docházet v průběhu cvičení k omezením při využívání komunikací a turistických stezek. Rovněž příměstská doprava nebude fungovat běžným způsobem. Proto se doporučuje se prostoru cvičení během cvičení vyhnout, popř. jej v dostatečné vzdálenosti objet či obejít.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín