Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Nedaleko Dolského mlýna doutná milíř

České Švýcarsko, 19. 8. 2019 – Na louce u Královského smrku nedaleko Dolského mlýna se letos návštěvníci opět setkají s doutnajícím milířem. Ten dnes v rámci Dnů řemesel společně s uhlířem Jiřím Kaderou zažehnul ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

Dny řemesel trvají celý týden a představí veřejnosti zejména stará lesní řemesla. Kromě výroby dřevěného uhlí v milíři se lidé seznámí také se zpracováním smoly, výrobou dehtu a potaše, tavbou železa, hrnčířstvím a drátenictvím, ale také pečením v polní chlebové peci nebo sušením ovoce v jednoduché sušárně.

Po celou dobu jsou v místě konání akce také instalovány výstavy Lesní řemesla v Českém Švýcarsku a Historie Dolského mlýna.

Dny řemesel může veřejnost navštívit do 25. srpna 2019, kdy o víkendu bude také rozebrán dnes zažehnutý milíř. Zájemci si z něj budou moci odnést trochu dřevěného uhlí (ideálně si s sebou přinesou vlastní nádobu nebo papírovou tašku).

Správa Národního parku České Švýcarsko zve zájemce o stará lesní řemesla k návštěvě akce!


Doutnající milíř u Královského smrku: Dnes (19.8.) zažehli uhlíř Jiří Kadera a ředitel Správy NP České Švýcarsko nedaleko Dolského mlýna milíř. Dny řemesel trvají do 25.8., správa parku zve k návštěvě. Foto: Václav Sojka