Rubriky
Zprávy

Výsledky dopravně bezpečnostní akce

Do třídenní krajské dopravně bezpečnostní akce, která proběhla ve dnech 5.11. až 7.11.2018, jež byla zaměřena na chování chodců v silničním provozu se zapojilo šest dopravních policistů. Ti v průběhu akce zkontrolovali 33 motorových vozidel. Ani jeden z kontrolovaných řidičů a řidiček nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.  Šest vozidel se ukázalo technicky nezpůsobilých. Jeden chodec byl policejním orgánem pokutován pro porušení pravidel silničního provozu ve výši dvě stě českých korun. Během celého opatření bylo odhaleno 15 dopravních přestupků, ze které ve třinácti případech putovalo do státní kasy celkem 8.300,- Kč a dva prohřešky byly postoupeny správnímu orgánu k dalšímu projednání. Na nepřiměřenou rychlost doplatila čtveřice řidičů, kteří za svůj prohřešek odevzdali do státní kasy dohromady 4.500,- Kč.

Děčín 12. listopadu 2018
nprap. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín