Rubriky
Turisti Zprávy

Rozsáhlá oprava České silnice byla dokončena

Vysoká Lípa, 17.8.2017 – Po více než roce byla dokončena rozsáhlá oprava tzv. České silnice, páteřní komunikace národního parku České Švýcarsko propojující Vysokou Lípu s bývalou hraniční osadu Zadní Jetřichovice. O její opravu usilovala správa parku prakticky od svého vzniku v roce 2000. Silnice totiž byla ve velmi špatném technickém stavu.

„Česká silnice nebyla dlouhé roky v majetku správy národního parku, a proto jsme do její opravy nemohli investovat ani korunu“, vysvětluje Jan Drozd, pracovník správy NP, který měl celý projekt opravy již od počátku na starosti, a pokračuje: „Teprve v roce 2007 se podařilo vyjednat bezúplatný převod této komunikace od Ústeckého kraje. Hned poté jsme začali jednat s naším zřizovatelem, tj. Ministerstvem životního prostředí, o přidělení finančních prostředků na její opravu. Již v roce 2009 jsme měli v ruce první projektovou dokumentaci. Trvalo však dalších šest let, než se podařilo vyřešit veškeré problémy, včetně přepracování původní projektové dokumentace a nalezení vhodného zdroje financování.“

Potřebné peníze na opravu nakonec správa parku získala právě od Ministerstva životního prostředí, a to ve výši necelých 15 milionů korun. V rámci opravy byly obnoveny všechny propustky pod vlastní silnicí i pod přilehlými odbočkami, byly obnoveny příkopy v celé délce silnice, ale především byl opraven povrch komunikace. Konkrétně v úseku od Vysoké Lípy po odbočku na Tokáň byl položen nový asfalt, navazující úsek do Zadních Jetřichovic se pak dočkal nového štěrkového povrchu. Během opravy musela správa NP dle Jana Drozda řešit i několik nepředvídatelných situací: „Nedaleko Zadních Jetřichovic muselo být podloží cesty v jednom úseku zpevněno dubovými rošty kvůli vysokému stupni podmáčení. V lokalitě „U bomb“ zase proběhl v rámci opravy pyrotechnický průzkum, při kterém bylo nalezeno 24 kusů nevybuchlé munice z 2. světové války.“

„Česká silnice je jednou z nejvýznamnějších komunikací v národním parku“, říká Pavel Benda, ředitel správy NP a dodává: „Slouží nejen k pohybu lesnické techniky, ale je také důležitou přístupovou cestou pro vozidla integrovaného záchranného systému a zároveň hojně využívanou cyklotrasou a turistickou cestou propojující národní parky České a Saské Švýcarsko. Jsem velice rád, že se nám díky velkorysé podpoře ze strany Ministerstva životního prostředí podařilo tuto nákladnou opravu dokončit a věřím, že naše úsilí ocení všichni návštěvníci našeho regionu“.

Richard Nagel


Pokládka nového asfaltového povrchu (foto Martin Šlapák)Oprava propustku pod Českou silnicí (foto Martin Šlapák)Zpevňování podloží pomocí dubového roštu (foto Martin Šlapák)

Zdroj: www.npcs.cz