Rubriky
Zprávy

Do Krásné Lípy se sjely děti ze šesti národních parků

Krásná Lípa, 15.8.2017 – Třicítka dětí ze šesti národních parků na česko-německé jazykové hranici (České a Saské Švýcarsko, Šumava, Bavorský les, Podyjí a Thayatal) se sešla první srpnový týden v Krásné Lípě, aby se zde zúčastnila mezinárodního tábora pořádaného Správou NP České Švýcarsko. Na táborníky čekal bohatý program plný dobrodružství, poznávání přírodních krás Českého Švýcarska, zdokonalování tábornických dovedností, ale i her, odpočinku, zábavy a navazování nových přátelství.

Účastníci zavítali např. k řece Kamenici, kde se nejenom svezli na proslulých lodičkách v Edmundově soutěsce, ale také se zde seznámili s projektem návratu lososů do Českosaského Švýcarska.  Během výletu do děčínské ZOO měli možnost poznat i další druhy zdejší zvířeny chované v expozici příznačně nazvané Fauna Českosaského Švýcarska. Přímo v areálu u sídla správy NP v Krásné Lípě měli zase unikátní příležitost pozorovat kriticky ohrožené plchy zahradní, jejichž chovu se správa NP věnuje. Jeden podvečer věnovali mladí táborníci také odchytu netopýrů. Chybět samozřejmě nemohly ani výlety k proslulým turistickým cílům, jakými jsou Pravčická brána nebo Dolský mlýn. U Dolského mlýna si děti dokonce vyzkoušeli pečení chleba v chlebové peci a dozvěděli se spoustu zajímavostí o historii osídlování zdejší krajiny lidmi, zaniklých lesních řemeslech, drobných památkách apod.

„Jen o poznávání přírody a historie Českého Švýcarska ale náš tábor nebyl“, říká Jakub Juda ze správy NP a pokračuje:  „Velký prostor jsme věnovali také porovnávání přístupů k ochraně přírody v České republice, Německu a Rakousku a problematice trvale udržitelného způsobu života.“ Na závěr Jakub Juda dodává:  „Po společně stráveném týdnu je jasné, že rozdíly mezi mladými lidmi v Česku, Německu i Rakousku téměř neexistují a že jediná hranice mezi dětmi je ta jazyková. Tuto bariéru naštěstí děti tolik nevnímají a pro komunikaci mají mnoho různých způsobů, kterých na táboře hojně využívaly.“

Mezinárodní tábor dětí a mládeže z regionu národních parků na česko-německé jazykové hranici je dlouhodobým projektem realizovaným již od konce 90. let minulého století správami národních České a Saské Švýcarsko, Šumava a Bavorský les. Od roku 2011 se k pořadatelům přidaly také správy NP Podyjí a Thayatal. V organizaci táborů se jednotlivé správy střídají (v příštím roce se tábor uskuteční v národním parku Bavorský les). Realizaci letošního ročníku finančně podpořily Českoněmecký fond budoucnosti, Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Richard Nagel

Ukázka nočního odchytu netopýrů (foto: Stanislav Čtvrtník)


Společná večeře a posezení u táboráku (foto: Jakub Juda)

Zdroj: www.npcs.cz